חסידות אניפולי

חסידות אניפולי הייתה שושלת חסידית שהחלה בעיירה אניפולי שבאוקראינה, בהנהגת רבי משולם זושא מאניפולי, וברבנות רבי יהודה לייב הכהן. בהמשך התפשטו רבני השושלת לערים אחרות באוקראינה. משושלת זו יצאה חסידות הורניסטייפול וכן התמזגה בה חצר צ'רני-אוסטראה, כאשר את מקומו של רבי זאב וולף מצ'רני-אוסטראה מילא חתנו, בן רבי זושא.

תולדות החסידותעריכה

הדור הראשוןעריכה

האדמו"ר הראשון באניפולי היה רבי משולם זושא מאניפולי (ה'ת"צ - ב' בשבט ה'תק"ס1730 - 28 בינואר 1800) אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק ותלמידו של המגיד ממזריטש, ממייסדי תנועת החסידות. הוא נודע באהבת-ישראל שלו ופעל רבות לפדיון שבויים. היה מאופיין בתמימות, צניעות וענווה, חי בדוחק רב ובעניות והיה נודד מעיר לעיר עם אחיו רבי אלימלך מליז'נסק. כפי שמתאר את דמותו הרב יהודה לייב מימון בספרו "שרי המאה":

"הרים לא עקר בפילפולו, פילים לא חיבר בקופא דמחטא, ספרים לא חיבר, שאלות ותשובות ופסקי הלכה לא ערך, אבל הוא היה צדיק תמים, חסיד ועניו, ואת עמו אהב אהבה בלי מיצרים".

לצידו של רבי זושא פעל רבי יהודה לייב הכהן כרב העיר. שניהם היו תלמידי המגיד ממזריטש, וכן ידוע כי בספר התניא מופיעות אך ורק הסכמותיהם של השניים, שבהם בחר רבי שניאור זלמן מלאדי מחבר הספר.

הדור השניעריכה

הדור השלישיעריכה

הדור הרביעיעריכה

הדור החמישיעריכה

הדור השישיעריכה

  • חתנו של רבי חיים: רבי מנחם נחום בנימין זאב ליברזון, רב בסלאוויטא.
  • בנו של רבי פנחס יהודה לייב: רבי דוד מיילביסטגראד (? - ג' באב ה'תרצ"ד) חתן רבי אברהם לנדמן משפיטובקה. כיהן כאדמו"ר בייליביסטגראד. בה'תרצ"ג עלה לארץ ישראל ובה נפטר.
  • בנו של רבי משולם זוסיא: רבי גדליהו מזל, כנראה רב בסלאוויטא, כיהן כרב בעיירות באוקראינה.

הדור השביעיעריכה

לקריאה נוספתעריכה

  • "טרקליני החסידות", כרך א', יצחק אלפסי. שושלת אניפולי: עמ' 286 - 291