חסידות אפטא-זינקוב

חסידות אפטא-זינקוב-מז'יבוז' היא חסידות שייסד רבי אברהם יהושע השיל מאפטא ("הרב מאפטא") בשלהי המאה ה-18. מחסידות זו הסתעפה גם חסידות קופיטשניץ.

קבר הרבי מאפטא

תולדות החסידות עריכה

רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא נולד בשנת תקט"ו (1755) לרבי שמואל. היה חתנו של רבי יעקב מטורטשין[1] היה מגדולי תלמידיו של רבי אלימלך מליז'נסק. כיהן כרב ואדמו"ר בקולבסוב בגאליציה, באפטא הפולנית, ביאסי שבמולדביה ובמז'יבוז' שבפודוליה (אוקראינה). בשנותיו האחרונות היה זקן האדמו"רים בדורו ודעתו הייתה נחשבת בקרב כל החסידים. נפטר בה' בניסן תקפ"ה (1825). מלבד בנו רבי יצחק מאיר היו ילדיו: בנו רבי יוסף משה ממז'יבוז'[2] וחתניו רבי דן יונגרלייב בנו של רבי יצחק מראדוויל (בנו של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב), רבי ישראל מליטשניץ[3] ורבי מרדכי[4].

הדור השני עריכה

 
חתימת רבי יצחק מאיר בן איש חי הר' זלה"ה מאפטא

בנו, רבי יצחק מאיר מזינקוב. נולד בשנת תקל"ה. עבר ממז'יבוז' לזינקוב הסמוכה שם שימש כאדמו"ר לאלפי חסידים. נפטר בא' באדר תרט"ו. מלבד בנו רבי משולם זוסיא היו ילדיו: בנו רבי מנחם מנדל חתן רבי ישראל מרוז'ין וחתנו רבי שמואל אשכנזי צאצאו של החכם צבי[5].

הדור השלישי עריכה

בנו של רבי יצחק מאיר היה רבי משולם זוסיא מזינקוב חתן רבי ישראל, חתנו של רבי משה צבי מסאווראן. נולד בשנת תקע"ד. הוציא את ספרו של סבו 'אוהב ישראל'. כאביו היה אדמו"ר לאלפים. נפטר בג' באלול תרכ"ו. חתניו היו רבי יצחק יואל מקנטקוזבה, רבי יוסף משיטאווא ורבי משה מסלאוויטא בנו של רבי פנחס מקוריץ.

הדור הרביעי עריכה

בניו של רבי משולם זוסיא כיהנו אחריו כאדמו"רים:

הדור החמישי עריכה

בדור זה כיהנו בניהם של רבי אברהם יהושע העשיל ממז'יבוז' ושל רבי חיים מנחם מזינקוב.

בניו של רבי אברהם יהושע העשיל היו:

בניו של רבי חיים מנחם היו (מאשתו השנייה):

הדור השישי עריכה

בדור זה כיהנו בניו של רבי ישראל שלום יוסף ממז'יבוז'.

לקריאה נוספת עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ נפטר בי"ט בסיוון תקמ"ה.
  2. ^ חותנו של רבי מנחם מנדל מסטאנוב, נכדו של רבי יוסף מיאמפולה.
  3. ^ בנו היה רבי יוסף מטיברוב (חותן רבי משה צבי מסטנוביץ) וחתנו היה רבי נחום מלויעב בן רבי אהרן מצ'רנוביל.
  4. ^ רבי מרדכי היה אביו של רבי יעקב יואל חתנו של רבי משה מקוז'ניץ. רבי יעקב יואל הוא אביו של רבי ישראל אביו של רבי אברהם יהושע העשיל ממוגלניצא.
  5. ^ חתניו היו רבי יהושע רוקח מבעלז, בן דודו רבי מרדכי מלויעב, רבי אברהם יהושע העשיל מסקווירא ורבי יוסף מברזנא. בנו היה רבי אברהם יהושע העשיל, חותנו השני של רבי יהושע מבעלז.
  6. ^ בנו היה רבי משולם זושא חתן רבי אליהו מזידיטשוב וחותנו של רבי משה צבי מטולנא פילדלפיה. חתניו היו רבי צבי אריה מברדיטשוב בנו של גיסו רבי משה מרדכי ממקארוב, רבי משה בן רבי מרדכי מרחמסטריווקא, רבי ישעיה מטשכויב, רבי מנשה מדובצק-רופשיץ ורבי אשר ישעיהו אייכינשטיין מפרוחניק בנו של רבי בעריש מדולינא.
  7. ^ ראו:
  8. ^ בנו היה רבי חיים מנחם חתן רבי יעקב ישראל שפירא מלובני וחתנו היה רבי שלמה פודולסקי ממנהלי היכל התלמוד בתל אביב.