חסידות גורליץ

חסידות גורליץיידיש: הויף גארליץ) היא חסידות גליציאנית, ענף של חסידות צאנז. מחסידות גורליץ יצאו חסידות ברדיוב, חסידות רודניק, חסידות ז'מיגראד, חסידות טשאקאווא וחסידות קלויזנבורג.

תולדות החסידות עריכה

רבי ברוך הלברשטאם עריכה

מייסד החסידות היה רבי ברוך הלברשטאם מגורליץ (1826-1906), בנו החמישי של האדמו"ר מצאנז רבי חיים הלברשטאם. רבי ברוך נפטר בתרס"ו. כל בניו שימשו באדמו"רות וברבנות.

רבי אלישע הלברשטאם עריכה

בנו הרביעי, רבי אלישע הלברשטאם מגורליץ (1860-1941) כיהן אחריו כרב בגורליץ. רבי אלישע סירב לנהוג באופן רשמי כאדמו"ר, והסתייג מכך שהחסידים מביאים לו "פתקאות". נישא לבת דודו רבי מרדכי דב מהורניסטייפול. במלחמת העולם השנייה הוגלה רבי אלישע לסיביר, בה נפטר בט"ו בניסן תש"א.

ילדיו היו:

 • רבי צבי מנחם מנדל (-תשכ"ז) האדמו"ר מגורליץ-רופשיץ בניו יורק חתנו של רבי מנשה מרילוס מדובצק-רופשיץ.
 • הרב נפתלי חיים מגורליץ. רב בגורליץ וגבאי של כולל חיבת ירושלים-גאליציה. חתנו של רבי אלתר זאב הורוביץ מסטריזוב, נפטר בעיר יקוצק ונטמן בה, לאחרנה שופצה מצבתו בביה"ח בעיר יקוצק על ידי אגודת 'אהלי צדיקים'.
 • רבי דוד משה (תר"נ - תשל"א), האדמו"ר מדינוב בארצות הברית. חתנו של רבי יוסף מדינוב. חיבר את הספר "הנותן אמרי שפר". נפטר ללא ילדים.
 • רבי אהרן (תרנ"ה-?) האדמו"ר מגורליץ-וויליטשקה בארצות הברית. חתנו של רבי שמואל שמעלקה פרנקל-תאומים, רבה של קלוסני-וויליטשק.
 • רבי יחזקאל שרגא האדמו"ר מגורליץ בארצות הברית. חתנו של הרב שמואל שפירא מראדום.
 • הרב מרדכי דוב (-כ' בתשרי תשל"ט). התגורר בירושלים ונפטר בניו יורק.
 • רבי ברוך הלברשטאם (- ט"ו באב תשמ"ב). חתנו של הרב ישכר שלמה טייכטל.
 • חתנו רבי יצחק שפירא-קטן מטיסמניץ - בורו פארק, בנו של רבי צבי אלימלך מלנצהוט.
 • חתנו הרב ברוך משה פרנס.
 • חתנו הרב זלמן הלברשטאם מארצות הברית.
 • בתו נחמה.

החסידות אחרי השואה עריכה

בנו של רבי אלישע, רבי ברוך, נישא לגיטל, בתו של הרב יששכר שלמה טייכטל, עלה לישראל ובהתחלה סירב לכהן באדמו"רות, אך חסידי גורליץ בנו בית כנסת ומינוהו בראשם ולימים החל להתנהג באדמו"רות. כיום שני בניו של רבי ברוך, רבי אלישע הלברשטאם (חתנו של הרב יהודה אריה דייטש) ורבי חיים מנחם הלברשטאם (חתנו של הרב מנחם מנדל מנדלזון רבה של קוממיות), מכהנים כאדמו"רי גורליץ. בן נוסף הוא רבי ישכר שלמה הלברשטאם המשמש כאדמו"ר מקאלשיץ.

בארצות הברית מכהן חתנו של רבי ברוך, רבי יצחק דב יונגרייז (נכדו של רבי אשר אנשיל יונגרייז מטשנגר (אנ')). חתנים נוספים הם הרב יחיאל מאיר פנט[1], חסיד בעלז, ר"מ בישיבת נדבורנה בבני ברק, הרב אליהו זלמנוביץ (בנו של הרב ישראל אריה זלמנוביץ אב"ד עכו, ששימש כראש הכולל בבית הכנסת גורליץ)[2], והרב יעקב שמשון יעקבוביץ.

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

 1. ^ נכדו של הרב יהודה טירנואר רב בית הכנסת שומרי שבת וחתנו של רבי חיים שלמה מחוסט-טאש.
 2. ^ נפטר בב' כסלו תשע"ה, ונטמן בבית העלמין סגולה בפ"ת סמוך לציון אביו.