חסידות מקארוב

חסידות

חסידות מקארוב הייתה חסידות אוקראינית, ענף של חסידות צ'רנוביל. אבי החסידות היה רבי מנחם נחום טברסקי בנו הרביעי של רבי מרדכי מצ'רנוביל.

חזית בית המדרש מקארוב בצפת. הוקם בשנת תרי"ז

תולדות החסידות

עריכה

רבי מנחם נחום נולד בשנת תקס"ד לרבי מרדכי ולפייגא בת רבי דוד לייקעס מתלמידי הבעל שם טוב. היה חתנו של רבי יוסף מטורטשין (בנו של החוזה מלובלין). לאחר פטירת אביו החל לכהן באדמו"רות במקארוב (אנ'). נפטר בז' בתשרי תרי"ב.

בנו היה רבי יעקב יצחק, חתנו של רבי שמואל אבא מסלאוויטא. לאחר פטירת אביו החל לכהן באדמו"רות. בסוף ימיו התאספו אליו אלפים מחסידי צ'רנוביל מכל רחבי ווהלין. בין חסידיו נמנה החזן זיידל רובנר. חסידיו שעלו לישראל הקימו בית כנסת בעיר העתיקה בצפת (מתפקד עד היום). נפטר בל' בניסן תרנ"ב.

חתניו של רבי מנחם נחום היו רבי אשר מסטולין (השני) (בזיווג ראשון), אחיינו רבי ישעיהו משולם זושא מצ'רנוביל ורבי מרדכי מרגליות אדמו"ר בדוביסאר בנו של רבי מנחם נחום ממאצ'יב.

הדור השלישי

עריכה

בניו של רבי יעקב יצחק היו:

מחתניו היו: קרוב משפחתו רבי ברוך מאיר מאזרניץ בן רבי מנחם נחום השני מצ'רנוביל ורבי אליהו מליניץ באפלו.

הדור הרביעי

עריכה

בנו של רבי משה מרדכי היה רבי צבי אריה מברדיטשוב, חתנו של דודו רבי יחיאל מקרילוביץ. נפטר בכ"א באייר תרצ"ח. בן נוסף היה רבי שמואל אבא ממקארוב-ויניפג, חתן דודו רבי דוד. חתנו של רבי משה מרדכי היה רבי שמואל אבא מהורודנקא. חתניו (שגם מילאו את מקומו): דוד שלמה הכהן נאוואסעלער, רב בפילאדעלפיא, ר' יצחק גדליה ליבערזאן, רב בסלאוויטא.

בני רבי דוד:

בנו של רבי ישעיה היה רבי יעקב יצחק ממקארוב-שיקגו. נולד בשנת תרנ"ו. מילא את מקום אביו בעודו בחור. היה חתנו של רבי יהושע העשיל ממונסטריץ'. בשנת תרפ"ו היגר לארצות הברית והתיישב בשיקגו. נפטר בב' בסיוון תש"ה.

לקריאה נוספת

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה