פתיחת התפריט הראשי
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

בהלכה היהודית חציצה היא שכבה היוצרת הפרדה בין שני גופים, במקום בו נדרש חיבור ביניהם, לדוגמה בין גוף האדם למי מקווה בשעת טבילה.

מושג החציצה משמש במספר נושאים הלכתיים בהם קיים מעבר בין מצבים הלכתיים שונים, כדוגמת: טבילה במקווה, נטילת ידיים, טבילת כלים וקידוש ידיים ורגליים בבית המקדש, בכל נושאים אלו במידה וקיימת חציצה, פעולות המעבר השונות אינם בעלות תוקף, ונדרשת חזרה עליהם לאחר הסרת החציצה.

מקורעריכה

התלמוד בבלי[1] דייק מן הפסוק "ורחץ את כל בשרו במים", שאסור שיהיה דבר חוצץ בין בשרו למים. מהייתור של המילה "את" הגמרא לומדת שגם על השער[2] אסור שיהיה משהוא חוצץ. הגמרא שם מציינת שמדין התורה רק חציצה שנמצאת על כל גופו של אדם, וגם הוא מקפיד עליה[3] חוצצת, וחכמים הוסיפו שגם אם רק אחד מהתנאים מתקיים[4] זו חציצה.

דיני חציצה בטבילה במקווהעריכה

אדם הטובל במקווה כדי להיטהר צריך לטבול את כל גופו בפעם אחת, ללא דבר הדבוק לגופו המונע מן המים לגעת שם.

כל דבר שרוב בני האדם מקפידים עליו ורוצים לסלק אותו בטרם ילכו לאירוע חשוב, או שהטובל עצמו מקפיד עליו, נחשב חציצה. גם דבר המכסה רק חלק קטן מגוף הטובל או שערותיו נחשב חציצה.

חפיפהעריכה

כדי להימנע מחציצה בשעת הטבילה, מקפידים הטובלים להתכונן לטבילה ולנקות את גופם היטב. הם נוהגים לחפוף את שערם היטב, לצחצח שיניים, לגזור ציפורנים, ולרחוץ ולנקות את הפצעים שעל גופם (אם יש) ולרככם. להכנות שיש לעשות טרם הטבילה במקווה, כדי שלא תהיה חציצה, קוראים בלשון ההלכה חפיפה.

דיני חציצה בנטילת ידייםעריכה

כשנוטלים ידיים, אסור שתהיה הפרדה בין הידיים לבין המים. לכלוך הנמצא בין הציפורניים לבין הבשר נחשב לחציצה. צבע, סיד או טיט הדבוק ליד נחשב לחציצה, אלא אם כן מדובר באדם שעובד כצבע ורגיל בצבע הדבוק לידו, ולא אכפת לו שישאר שם. מי שעונד טבעת לאצבעו צריך להסירה בזמן הנטילה אפילו אם היא רפויה, ואם היא רפויה והוא נטל את ידיו מבלי להסיר אותה - יצא ידי חובה בדיעבד.

אם הלכלוך קבוע, ואין דרך להסירו, נוטלים ללא ברכה.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ מסכת עירובין, דף ד, עמוד ב.
  2. ^ שאינו חלק מגופו של האדם
  3. ^ רוצה להסירה. כך למשל אישה שיש לה לק על הציפורניים אינה רוצה להסירו, ובאופן תאורטי אדם שהוא צבע אינו מקפיד גם אם כל גופו מלוכלך בצבע.
  4. ^ או שהוא מקפיד גם אם זה לא מכסה את כל הגוף, או שזה מכסה את כל הגוף אבל הוא לא מקפידהבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.