חקירה

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

חקירה / מחקר – פעילות שיטתית לאיסוף ידע או ניתוחו.

חקירות פליליות משפטיות וחקירות דומות להן:

חקירות אקדמיות ומדעיות:

אחרות: