חשבונאות לאומית

החשבונאות הלאומית או חשבונות לאומיים הם דרך ליישם טכניקות חשבונאיות לרמת המדינה. באמצעות החשבונאות הלאומית ניתן למדוד ולתאר את הפעילות הכלכלית במשק או במדינה, את הקשרים בין הגורמים הכלכליים ואת הקשרים בין המשק המקומי לשווקים הבינלאומיים. החשבונאות הלאומית משמשת למעקב אחר ההתפתחויות הכלכליות במשק, לניתוח מקרו-כלכלי, לתכנון ולחיזוי כלכלי ולהשוואות בינלאומיות בין משקים שונים וביצועיהם.

החשבונאות הלאומית כוללת מערכות שונות לאמידת ביצועי משק כלכלי ומבוססת בעיקרה על הגדרות ומונחים בינלאומיים שהפכו לנוהג או שמחייבים במסגרת ארגונים בינלאומיים שונים כגון הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי וקרן המטבע הבינלאומית. למרות ההישענות על עקרונות חשבונאיים החשבונאות הלאומית מבוססת על מידע כלכלי ועקרונות מקרו-כלכליים.

בין המרכיבים הנכללים בחשבונאות הלאומית הם התוצר המקומי הגולמי שהתגבש כאינדיקטור המרכזי לפעילות הכלכלית ומרכיביו - הצריכה וההשקעה הפרטית והממשלתית, הייבוא והיצוא, את הרכב ההכנסות והחיסכון ואת השינויים במחירי התוצר והשימושים.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

  • מקרו-כלכלה, יחידות 1–3, מאת יוסף זעירא, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה
  • מבוא למקרו-כלכלה, מאת אריה נחמיאס, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה 2008

קישורים חיצונייםעריכה