פתיחת התפריט הראשי

טיוטה:יהושע העשיל אשכנזי

הרב יהושע העשיל אשכנזי היה רבה של לובלין.