פתיחת התפריט הראשי

טיוטה:ישמעאל בן חכמון

רבי ישמעאל בן חכמון היה מחכמי מצרים בדור הרמב"ם, מפרש הלכות הרי"ף.