טיוטה:נהרות גן עדן

נהרות גן עדן אלו ארבעת הנהרות הפישון, הגיחון, החידקל והפרת, שעל פי המסופר בפרשת בראשית התפצלו מתוך נהר גדול שיצא מארץ העדן והשקה את הגן שבתוך ארץ העדן, המכונה 'גן עדן'. זיהויים של שני הנהרות האחרונים הוא וודאי, בעוד שלגבי זיהויים הגאוגרפי של שני הנהרות הראשונים נחלקו הדעות. אמנם הזיהוי הרווח מזהה אותם עם הנילוס הכחול והלבן.