פתיחת התפריט הראשי

טיוטה:סגור טרנזיטיבי

סגור טרנזיטיבי

תכונה של קבוצת קודקודים בגרף

סגור טרנזיטיבי של גרף מכוון הוא גרף מכוון כך ש: אם ורק אם יש מסלול מכוון לא ריק מ-u ל-v ב-G.

אלגוריתמים לחישוב סגור טרנזיטיבי של גרפיםעריכה

אלגוריתם Warshall

ראו גםעריכה