פתיחת התפריט הראשי

טיוטה:פרחיה בן נסים

רבי פרחיה בן נסים היה מחכמי מצרים במאה ה-12, מחבר פירוש על הלכתו הרי"ף וחבר בית דינו של הרמב"ם.