פתיחת התפריט הראשי

טיוטה:קלונימוס בן משה

רבי קלונימוס בן משה המכונה גם רבי קלונימוס מלוקא היה מראשוני חכמי אשכנז ומאבות משפחת קלונימוס.