טיוטה:רב נתן הבבלי

רב נתן הכהן הבבלי היה מתלמידי ישיבות הגאונים בבבל, אשר חיבור שכתב מהווה את אחד ממקורות המידע החשובים ביותר עליהן.