פתיחת התפריט הראשי

טיוטה:רב פלטוי גאון

רב פלטוי ב"ר אביי גאון היה גאון ישיבת פומבדיתא, בסביבות שנת 841. מהגאונים החשובים והמפורסמים שעמדו בראש ישיבת פומבדיתא במאה ה-9.