פתיחת התפריט הראשי

טיוטה:שלום אבוחצירא

הרב שלום אבוחצירא היה רבה של פריז. בן למשפחת אבוחצירא הידועה ממרוקו.