פתיחת התפריט הראשי

טיוטה:שלמה בן היתום

רבי שלמה בם היתום היה מחכמי הראשונים שחיבר פירוש לתלמוד, אשר שרד ממנו פירוש למסכת משקין (מועד קטן) בלבד. הדעות בדר זמנו ומקומו חלוקות.