פתיחת התפריט הראשי

טיוטה:שמעון וולף אוירבך

הרב שמעון וולף אוירבך היה רב בכמה ערים במזרח ומרכז אירופה, בהן טורובין, לובמלא, לובלין, פשמישל, פוזנן, וינה ופראג. מאבות משפחת אוירבך.