יהודה אלבז

דיין פוסק ומחבר ספרים

הרב יהודה אלבז (ה'תק"ל, 1770, צפרו, מרוקוט"ו בשבט ה'תר"ז, 1847, צפרו, מרוקו) היה דיין פוסק ומחבר ספרים.

חתימתו

ביוגרפיהעריכה

נולד בשנת ה'תק"ל (1770) למשה ולאמו בעיר צפרו שבמרוקו. אביו היה צאצא של הרמב"ם אלבאז. את ידיעותיו התורנית רכש אצל אביו ואצל חכמי עירו, בהגיעו לפרקו נשא את רבקה בתו של רב העיר הרב שאול ישועה אביטבול

בשנת ה'תקס"א התמנה לדיין על ידי רבי שאול סרירו ורבי רפאל אבן צור. שמש גם כמוהל ומהל עשרות ילדים.

מכיוון שהיה עשיר היה משלם מס ולא כנהוג שרבנים פטורים ממס, היה מלווה כסף לבני קהילתו, היה ידוע באהבתו לארץ, ואף כתב מספר שירים על חיבת הארץ ושדריה, בספרייתו הגדולה היו הרבה כתבי יד, אשר שמשו לו לכתיבת ספריו, מספרייתו הודפס ספר משיח אלמים לרבי יהודה כלץ (הראשון).

נודה כבעל כתיבה מליצית ושנונה, ולמשל, הנה כתב חידה על שמו:

שמו ראש שמי ושני לו עשירית ומחציתו, ושוב מחצית אחר דוגמתו, אך ראש האותיות הוא כלול בעצמותו, ותשלום ארבעה וחמשה גבולתו, במעט השקפה תבין השם על מתכונתו

שר העיר העליל עלילה עליו ועל תלמידו - ידידו רבי עמור אביטבול ועל כן ברח למכנאס.

נפטר בה'תר"ז ונטמן בעירו צפרו.

על מצבתו נרשם:

יראי השם ושומרי דרכיו הטובים הם בעני עצמם כאין, אפיל לפניכם בקשתי אני זעיר שם אל תעלימו עין, העתירו בעד הנעדר מביניכם ויהי לאין, אשר הוא טמון בחורי עפר מעלומי העין, וכפר עוניו ויסלח אשמתו באהבתו ובחמלתו בורא יש מאין...

משפחתועריכה

היה חתנו של רבי שאול ישועה אביטבול, נולדו לו ארבעה בנים, רבי שמואל מחבר ספר רובע הקב, ועוד. אליעזר שאול, ורבי עמרם אשר כיהן אחריו כרב העיר מחבר ספר חיי עמרם בניין נעורים ועוד.

מנכדיו הם רבי אבא אלבז ורבי רפאל משה אלבז, מצאצאיו: רבי יעקב סודרי, ועוד.

כתביועריכה

רבים מאגרותיו נדפסו בספרו של רבי דוד עובדיה קהילת צפרו ושדריה.

חידושים בשמו נדפסו בספר של בנו חיי עמרם.

  1. שבות יהודה שו"ת בהלכה.
  2. שבות יהודה חידושים על התורה ודרשות.

לקריאה נוספתעריכה

  • הרב יקותיאל מיכאל אלבז והרב מאיר אלבז, מבוא לשו"ת שבות יהודה.
  • שמעון ואנונו, ארזי הלבנון - אנציקלופדיה לגאוני וחכמי יהדות ספרד והמזרח חלק ב עמוד 220 בערכו.
  • קול זמרה : קול זמרה, קול בכי /‏ שירתם של הרבנים למשפחת אלבאז - רבי יהודה ובניו רבי שמואל ורבי עמרם אלבאז, ששמשו בקודש כרבני העיר צפרו מרוקו ; ערוכים, מנוקדים ומפורשים בצירוף מקורות ומבוא / מאת שלום אלדר.

קישורים חיצונייםעריכה