יורה דעה

אחד מחלקי הטור והשולחן ערוך

יורה דעה (בראשי תיבות: יו"ד) הוא החלק השני בספר ארבעה טורים של רבי יעקב בן אשר ושל החלק המקביל לו בשולחן ערוך.

הדינים הנכללים בחלק יורה דעה נוגעים להלכות איסור והיתר, ונחשבים כשניים בחשיבותם רק להלכות המובאות בחלק אורח חיים, ההלכות הנוגעות ליומיום.

כיום משתמשים בשם יורה דעה גם כדי להגדיר את מכלול הדינים הנוגעים לדיני איסור והיתר, כגון: תערובות, נדרים ונידה.

תוכן יורה דעה בטור ובשו"עעריכה

מפרשים על השולחן ערוך - יורה דעהעריכה

חיבורים שנדפסו סביב החיבור שולחן ערוךעריכה

חיבורים שנדפסו בנפרדעריכה

קישורים חיצונייםעריכה