פתיחת התפריט הראשי

במתמטיקה, ובפרט בתורת הקבוצותיחס בינארי  מעל קבוצה  ייקרא יחס סימטרי כאשר לכל אם  אז  .

לדוגמה: יחס השוויון הוא יחס סימטרי, וכך גם כל יחס שקילות.

יחס על קבוצה נקרא יחס סימטרי בדיוק כאשר .

הרכבה של יחסים סימטריים היא סימטרית אם ורק אם הם מתחלפים.

החיתוך של אוסף יחסים סימטריים הוא סימטרי, ולכן אפשר להגדיר סגור סימטרי של יחס - זהו היחס הסימטרי הקטן ביותר המכיל את היחס. ניתן גם להגדירו באופן שקול כ-.

כהכללה של ההגדרה מיחסים בינאריים, יחס n-ארי הוא סימטרי אם הוא כולל כל תמורה של כל n-יה בתוכו.

ראו גםעריכה