יעקב משה מסלונים

רב, בן הרב אברהם וילנר, נכדו של הגר"א

רבי יעקב משה מסלונים (1779-1849) היה בנו של מייסד חקר האגדה והמדרשים אברהם וילנר ושרה בת נח מינדס, ונכדו של הגאון מווילנה. הוא נולד ב-1779 בווילנה ונפטר ב-1849 בעיר סלונים בביילורוסיה.

בצעירותו היה הנכד החביב על הגר"א וקיבל תורה והדרכה מפי הגאון. הוא נשא לאישה את הינדה, בת הרב הגביר רבי חיים יהושעס מסלונים ושם קבע את ביתו כרב העיר.

בגיל 18 חיבר ספר על מסכת שמחות ובכך המשיך מסורת משפחתית, שכן גם אביו אברהם חיבר את ספרו "רב פעלים" על המדרשים בהיותו רק בן 18. לאחר פטירת אביו, אברהם, הוטלה עליו המשימה המשפחתית של המשך עריכת והוצאה לאור של כתבי היד של הגר"א בדפוס, משימה שבה החל עוד בימי חיי אביו. לכתבי הגאון הוסיף הקדמות והערות כפי שעשה אביו אברהם.

בין השאר, הכין רשימה מפורטת של כל כתבי הגר"א שזכתה לכינוי "רשימת סלאנים". והיא אבן הפינה במחקר הביבליוגרפי של כתבי הגר"א. הוא נפטר בעיר סלונים בכ"ג בטבת תר"ט.

וזה מה שכתוב על מצבתו:

יפה נוף כלילת תפארת
עין העדה גאון אדרת
קיים התורה במקהלות
בית ה' כימים ובלילות

משאו ומתנו באמונה
שלשלת יחוסו כשושנה
הרב ר' יעקב משה אב הרועים
בן מורנו ורבנו הגאון ר' אברהם
נטע שעשועים
נכד הגאון חסיד במפעליו
אליהו זכור לטוב מעלליו
בכ"ג טבט שנת תר"ט לפ"ק
רבים ושלמים לבשו שק
החסד העירו עבור נשמתו
מצותיו תעמדנה לנו וצדקתו
תנצב"ה

בנו אלעזר לנדא, שהמשיך במפעלו, עלה לארץ ישראל ב-1867. צאצאיו כוללים את המו"ל אליהו לנדא ואת העיתונאי וחוקר התרבות אלי אשד.

קישורים חיצונייםעריכה