יצחק ירוחם בורודיאנסקי

הרב יצחק ירוחם בורודיאנסקי

הרב יצחק ירוחם בורודיאנסקי (נולד בג' תמוז תש"ב, יוני 1942) הוא משגיח בישיבת קול תורה וראש כולל "ישיבת הר"ן" בירושלים.

קורותיועריכה

נולד בג' תמוז תש"ב בתל אביב לאביו הגאון הרב אפרים בורודיאנסקי זצ"ל ראש כולל "שבט מיהודה" ועורך האנציקלופדיה התלמודית ולאמו הרבנית הניה ע"ה.

בצעירותו למד בישיבת "אור ישראל" לצעירים, ובבחרותו בישיבת פוניבז' היה תלמיד מובהק לראשי ורבני הישיבה בעיקר התבלט בקשר עם הרב יחזקאל לוינשטיין מנהלה הרוחני של ישיבת פונביז'.

בסוף שנות ה-60 נישא להרבנית מלכה תחי' , בתו של הפוסק הנודע הרב שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל. שימש כר"מ בישיבת קול יעקב. ובשנת 1982 התמנה למנהלה הרוחני של ישיבת קול תורה, במקום הרב גדליה איזמן זצ"ל שפרש מהתפקיד. שיחותיו נמסרים מדי יום שלישי ובליל שבת בהיכל בית המדרש של הישיבה, ובחדרו בישיבה הוא מוסר "ועדים" לקבוצות של 4-8 תלמידים החפצים בכך. [דרוש מקור].

בשנת תשנ"א התמנה לר"מ בישיבת הר"ן של הרב צבי ויספיש שליט"א בשכונת רמות בירושלים שם מוסר שיעור כללי מידי יום שישי ושיחות מוסר בימי שני, שיעוריו מודפסים בספריו על המסכתות "הליכות יצחק" .

הרב מוסר שיחות קבועות בבית מדרש לבוגרי ישיבת פונביז' בשכונת עזרת תורה בירושלים, ולבוגרי ישיבת קול תורה בכל הארץ

שיחותיו הרבות אסופות בספר "שיח יצחק"- מאמרי חכמה ומוסר על התורה והמועדים בנוסף תלמידיו מוציאים לאור "שיחות" שמוסר בישיבה.

משפחתועריכה

אחיו הוא הרב בן ציון בורודיאנסקי, ר"מ בישיבת קול תורה. בין בניו המוכרים הם: הרב חיים יהודה ממודיעין עלית מנהל רוחני בישיבת חכמת התורה, הרב יהושע עורך ומהדיר כתבי זקנים, הרב אברהם דב מרכסים ראש בית המדרש ברקאי בחיספין שבגולן.