יצחק מאיר העשיל מקופיטשניץ

רבי יצחק מאיר העשיל (כ"א בכסלו תרכ"ב, 1861 - א' בתשרי תרצ"ו, 1935) היה אבי חסידות קופיטשניץ.

תולדותיועריכה

נולד בזינקוב לרבי אברהם יהושע העשל ממז'יבוז', דור רביעי ל"אוהב ישראל" מאפטא, וללאה רחל בת רבי שלום יוסף פרידמן מסדיגורה. נישא לגיטל בתו של רבי מרדכי שרגא פרידמן מהוסיאטין. התגורר בהוסיאטין ליד חמיו. בשנת תרמ"א, מעט לאחר נישואיו, נפטר אביו והחסידים רצו למנותו לרבי, אך הוא סירב והמשיך לגור בחצרו של חמיו.

בשנת תרנ"ד, לאחר פטירתו של חמיו פנו אליו מעיירות שונות לשמש כרבם, והוא שאל את דודו - רבו רבי דוד משה פרידמן ממצ'ורטקוב מאיזה עיירה לקבל את המינוי, הרבי הטיל גורל, וכשיצא הפתק "קופיטשניץ" אמר הרבי "מזל טוב קופיטשניצער רבי".

במלחמת העולם הראשונה, נמלט עם משפחתו לווינה כרוב אדמו"רי רוז'ין, עקב פחדם מהשלטון הרוסי, ונשאר בה עד לפטירתו ביום ראשון של ראש השנה תרצ"ו. נקבר בווינה.

משפחתועריכה

ילדיו:

בבכנוולד.