יציאת מצרים

סיפור מקראי אודות שחרורם של בני ישראל ממצרים

‏יְצִיאַת מִצְרַיִם‏‎ היא, בסיפור המקראי ולפי אמונת הדתות האברהמיות, שחרורם של בני ישראל מעבדות לפרעה בהנהגת משה שנשלח על ידי אלוהים. האירוע מתואר בפירוט בספר שמות שבתורה, וזכרו ולקחו מועלים פעמים רבות בתנ"ך ובמסורת היהודית.

בני ישראל יוצאים ממצרים. ציור מאת דייוויד רוברטס משנת 1828.

לפי הכתוב, בני ישראל זעקו לאל שיושיעם מהשעבוד ארוך השנים במצרים, והוא שיגר אליהם את משה נביאו ובידו אותות מופתיים, כדי לדרוש מפרעה שישלחם לעבדו במדבר. פרעה סירב, והאל הנחית על המצרים עשר מכות. רק לאחר מכת בכורות נכנע פרעה והתיר לבני ישראל לצאת לשלושה ימים למדבר ולאחר מכן לשוב לעבודה. כעבור שלושה ימים, כשראה שעם ישראל אינו מתכוון לשוב, יצא למרדף בראש צבאו, שהסתיים בנס קריעת ים סוף, כאשר בני ישראל חצו את הים בבטחה והמצרים טובעו בו. חג הפסח ביהדות נחוג לזכר יציאת מצרים.

האמונה ביציאת מצרים היא מאבני היסוד בדת היהודית, והסיפור עובר בכל דור מאב לבן כחלק מהמסורת. ההיזכרות בגאולת עם ישראל ובצאתו מעבדות לחירות היא מצוות עשה בתורה "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך", ולפי פרשנות חז"ל, פסוק זה הוא מקור למצוות אזכור יציאת מצרים מדי יום בבוקר ובערב. הסיפור המקראי, על משמעויותיו הרוחניות ועל סמליו, הוא יסוד חשוב גם בנצרות ובאסלאם והפך דרכן למופת ולמקור השראה לשוחרי חירות לאורך ההיסטוריה.

השאלה עד כמה מבוסס התיאור המקראי על אירוע היסטורי שנויה במחלוקת אצל היסטוריונים, ארכאולוגים, אגיפטולוגים וחוקרי מקרא.

התיאור המקראיעריכה

 
משה ואהרון בפני פרעה. ציור מאת בנג'מין ווסט.

השעבוד במצריםעריכה

בני ישראל, צאצאי יעקב שירדו עמו למצרים בגלל הרעב ששרר בארץ כנען, שוּכּנוּ על ידי יוסף, המשנה למלך המצרי, בארץ גושן. משבעים נפשות הם התרבו והתעצמו עד שאוכלוסייתם היוותה מיעוט ניכר. פרעה מלך מצרים חשש שגידולו של המיעוט הזר יהווה סכנה לביטחונה של מצרים, שכן הוא עלול לשמש כגיס חמישי במלחמה עתידית, והפך אותם לעבדים המשועבדים לעם המצרי. השעבוד כלל מיסים, עבודת פרך לצורך בניית ערים, וביצוע כל עבודות השדה השוטפות בממלכה תוך כפייה ועינויים, במטרה להתיש אותם ולמעט את הילודה בקרבם.

משנוכח לדעת שעבודות הפרך לבדן לא משיגות את מטרתן, שכן "וְכַאֲשֶׁר יְעַנּוּ אֹתוֹ כֵּן יִרְבֶּה וְכֵן יִפְרֹץ"[1], זימן פרעה את המיילדות העבריות ודרש מהן להרוג את כל התינוקות הזכרים בשעת לידתם. המיילדות, שהיו יראות את ה' וסירבו לשתף פעולה עם הגזרה, סיפרו לפרעה שהעבריות בקיאות בחכמת הלידה, ויודעות ללדת לבדן כמו בעלי החיים, ולכן "בְּטֶרֶם תָּבוֹא אֲלֵהֶן הַמְיַלֶּדֶת וְיָלָדוּ"[2]. משנוכח פרעה שגם גזרה זו לא מועילה לצמצום הילודה, צווה על כל עמו להשליך ליאור כל תינוק עברי זכר שנולד, ולהחיות רק את הבנות.

עם מות פרעה, לאחר שנות שיעבוד רבות וגזרות אכזריות, עולה זעקתם של בני ישראל לאלוהים. הוא שומע אותה וזוכר את בריתו עם אברהם, יצחק ויעקב.

משהעריכה

  ערכים מורחבים – משה, משה בתיבה (סיפור מקראי)

בעיצומו של שעבוד קשה זה, נולד משה. עקב הגזרה להמית כל בן עברי, הוא מוחבא בבית הוריו במשך שלושה חודשים, ואז מוסתר בתוך תיבת גומא קטנה אותה מניחה אמו בין קני הסוף על שפת היאור, כדי שלא ייתפס ויומת כשאר התינוקות. אחותו, מרים, מסתתרת על מנת לראות מה יעלה בגורלו. בתו של פרעה, היורדת לרחוץ ביאור, מגלה את התיבה ונוטלת את התינוק, אף על פי שהיא מבחינה כי הוא מילדי העברים. מרים ניגשת אליה ומציעה לה למצוא עבורו מינקת עברית, והיא לוקחת אותו אל אמהּ על מנת שתניק אותו. בת פרעה לוקחת את הילד תחת חסותה, ומגדלת אותו בארמון.

לאחר שבגר יוצא משה, שידע על מוצאו, על מנת לבחון מקרוב את סבלות אחיו. הוא מציל עבד עברי מיד נוגש מצרי, על ידי הריגתו של האחרון. פרעה שומע על האירוע ומבקש להרוג את משה, שבורח למדין. במדין נושא משה לאישה את צפורה בת יתרו, שיולדת שני בנים: גרשום ואליעזר.

יום אחד, כשהוא רועה את צאן חותנו, מגיע משה אל הר האלוהים חורבה, שם מתגלה אליו האלוהים בסנה בוער, ומציווה עליו לגאול את ישראל. משה מסרב וחושש שהעם לא ילכו אחריו, אך האלוהים נותן בידו מספר אותות ומופתים להוכחת שליחותו, ומיידע אותו כי כאשר יחזור מצרימה, יקבל את פניו בשמחה אהרן אחיו, שיחלוק איתו את נטל ההנהגה.

עשר המכות וקריעת ים סוףעריכה

  ערך מורחב – עשר המכות , קריעת ים סוף

משה הגיע עם אהרן אחיו אל פרעה, ודרש ממנו: "שלח את עמי"! - אך פרעה סרב. משה הדגים את כוחו של אלוהים באמצעות הפיכת מטה הרועים שלו לנחש מול פרעה. מטה אהרון הפך לתנין, בתגובה לכך כישפו גם חרטומי מצרים את מטותיהם והמירו אותם לתנינים, אך מטה משה בלע את התנינים ששלחו החרטומים. תשע מכות שנחתו על מצרים ופגעו בה, לא הצליחו לשכנע את פרעה לשחרר את ישראל ורק המכה האחרונה, המתת הבכורות, הובילה לשחרורם עד כדי גירושם של בני ישראל.

בני ישראל, ובהם כ-600 אלף גברים מגיל עשרים ומעלה, יצאו ממצרים אל המדבר, כשעמוד האש ועמוד הענן הנסיים ליוו אותם, בעוד הצבא המצרי החזק דולק אחריהם על מרכבות וסוסים. כאשר בני ישראל הגיעו לים סוף, נקרע הים לשניים (ע"פ חז"ל נקרע הים לשנים עשר גזרים שביל לכל שבט) והם עברו בתוכו. ה' חיזק את לב צבא מצרים להמשיך לרדוף אחרי בני ישראל, והמים חזרו והטביעו אותם בעודם עומדים בלב ים.

מתן תורה והנדודים במדברעריכה

  ערך מורחב – נדודי בני ישראל במדבר

לאחר היציאה ממצרים, הוביל משה את בני-ישראל אל הר סיני ושם ניתנה להם התורה. לזכר מעמד הר סיני בו שמעו בנ"י את עשרת הדיברות מהקב"ה נחוג חג מתן תורה. בזמן ששהה משה על ההר חטאו בני ישראל, בהשפעת הערב רב, ובנו עגל זהב וערכו חגיגות פולחניות לכבודו. משה שבר את לוחות הברית בהם נכתבו עשרת הדיברות על ידי ה', והעם נענש קשות. לאחר השמדת העגל והשקיית העם במי חטאת, עולה משה שנית אל ההר על מנת לבקש רחמים על העם מאת הבורא. הוא חוזר אל המחנה כעבור ארבעים יום, ומצוּוה על ידי ה' לפסל שני לוחות חדשים מאבן, ואז הוא עולה בשלישית אל ההר, על מנת לכתוב את התורה מפי האלוהים ולחרוט את עשרת הדיברות בשנית על לוחות הברית השניים[3]. עם שובו כעבור ארבעים יום נוספים, מקהיל משה את בני ישראל, מעניק להם את התורה מפיו, מציג בפניהם את עשרת הדיברות ומצווה אותם על בניית המשכן.

לאחר מכן התמשכה נדידת בני ישראל במדבר 40 שנה (כעונש על חטא המרגלים), אכלו מן ושליו, עד הכניסה לארץ כנען. היחידים מדור קבלת התורה שזכו להיכנס לארץ ישראל, הם המרגלים שדיברו טובה על ארץ ישראל - יהושע בן נון וכלב בן יפונה. משה עצמו לא זכה להיכנס לארץ כנען, בגלל חטא ההכאה בסלע למען יצאו ממנו מים, אך תלמידו, יהושע בן נון, הוביל את בני ישראל לחציית מעברות הירדן, אירוע הידוע בשם מעבר הירדן[4], בחרבה, מערבה, לתוך ארץ כנען היא ארץ ישראל - ראשיתה של תקופת ההתנחלות.

יציאת מצרים כמאורע היסטוריעריכה

ניתוח התיאור המקראיעריכה

  ערך מורחב – יציאת מצרים בביקורת המקרא

המסורת היהודית מתייחסת לתיאור המקראי של יציאת מצרים וכיבוש הארץ כאל דיווח מדויק על מעשים שהיו. ברם, ככל סיפור מקראי אחר, גם אותו ואת אמינותו ההיסטורית בוחנת ביקורת המקרא באופן ביקורתי ובכליה שלה, והחוקרים נחלקו, במהלך הדורות האחרונים, בשאלות האם ומתי אירעה יציאת מצרים, ובמידת מהימנותו ההיסטורית של הסיפור המקראי.

אמינותו ההיסטורית של התיאור המקראיעריכה

באופן כללי מכיל הטקסט שילוב של פרטים שמתקבלים במחקר כניסיים ולא ריאליסטיים לצד פרטים שמתאימים באופן מרשים לגאוגרפיה ולכרונולוגיה של מצרים באלף השני לפני הספירה. במחקר מקובל להתייחס לתיאור המקראי ככזה שנכתב מאות שנים לאחר התקופה אותה הוא שואף לתאר, וככל הנראה אף שוכתב ונערך מספר פעמים במאות השנים שלאחר העלאתו הראשונית על הכתב[5][6][7][8][9].

במחקר התפתחו בעשורים האחרונים שלוש גישות מרכזיות ביחס לאמינות התיאור המקראי של יציאת מצרים.

גישה אחת, הנקראת גישת הארכאולוגיה המקראית, סבורה שהסיפור מבוסס על אירוע אמיתי, ושמעשי הניסים ניתנים להסבר כתופעות טבעיות. בהקשר זה הוצעו מספר תאוריות. תאוריה אחת גורסת כי יציאת מצרים קשורה להתפרצות הר הגעש בסנטוריני ואף שהיו שתי "יציאות מצרים", בהפרש של 200 שנה זו מזו. בין התומכים בתאוריה זו הגאולוגית ברברה סילברטסן מאוניברסיטת שיקגו, בספר "The Parting of the Sea" בהוצאת אוניברסיטת פרינסטון[10]. האגיפטולוג קנת קיצ'ן (אנ') טוען בספרו "על אמינות הברית הישנה" (אנ') שמחברי הסיפור המקראי אכן חיו בתקופה המתוארת, והאירועים המתוארים התרחשו במציאות, והוא מביא לכך מספר ראיות. לדוגמה, לטענתו מידע שנמצא בתורה לא היו ידוע לבני תקופות מאוחרות יותר, והתגלה שוב רק במחקר המודרני[11].

גישה אחרת, שניתן לכנותה גישת "המיתוס המכונן", סבורה שמדובר בסיפור שהומצא בערך במאה השמינית לפנה"ס בידי הממסד המלכותי-דתי בירושלים בתקופתו, וכי עם ישראל התגבש בהדרגה לקראת סוף האלף השני לפנה"ס בארץ כנען מתושביה המקומיים. הארכאולוג ישראל פינקלשטיין עומד בראש הטוענים שיציאת מצרים וכיבוש כנען אינם תיעוד היסטורי אלא "מיתוס מכונן". לפי דעה זו, מקורו של עם ישראל הוא מתוך העמים הכנעניים שישבו בארץ, וסיבות סוציו-אקונומיות הן שגרמו להבדלת האוכלוסייה הזו משאר האוכלוסייה הכנענית המקומית. פינקלשטיין מציין כי אין ממצאים ארכאולוגיים המעידים על נדודי שבטים בסיני בתקופת הברונזה המאוחרת, וודאי שלא בהיקף המתואר במקרא, זאת על אף שנערכו באזור חפירות רבות, כולל בתחנות המסע שזיהוין בטוח למדי: קדש ברנע ועציון גבר[12]. פינקלשטיין מוסיף כי גם הממצאים הארכאולוגיים בארץ ישראל שוללים את התיאור המקראי של סיומה של יציאת מצרים: כיבוש הארץ בידי יהושוע.

גישה שלישית טוענת שלסיפור הנדודים יש גרעין ספרותי שמספר סיפור אותנטי ריאליסטי שעטוף בשכבות נוספות שהתווספו בהמשך. למשל, על פי חלק מהחוקרים מקורו של עם ישראל בנוודים שהגיעו מחוץ לכנען והתיישבו בתוכה, אך אלו לא בהכרח הגיעו ממצרים. לטענת הדוגלים בעמדה זו, אין כל זכר בהיסטוריה המצרית המתועדת לאירועים המתוארים בסיפור יציאת מצרים. חוקרי מקרא דוגמת ישראל קנוהל, יגאל בן נון וליאורה רביד סבורים כי אירוע דומה ליציאת מצרים אכן התרחש, אך בקנה מידה קטן בהרבה מהמתואר בסיפור המקראי או באופן אחר (למשל, קבוצות קטנות שחוצות את המדבר לאורך זמן), ובשינויים של מסלול המסע כך שעבר בצפון ישראל או בחצי האי ערב[5][6]. הארכאולוג עמיחי מזר סבור שהארכאולוגיה איננה יכולה לקבל את תיאור יציאת מצרים המקראי כמאורע היסטורי, אלא כ"סאגה לאומית". חוקרים רבים מציעים אפשרויות על פיהן שורשי הסיפור המקראי מתבססים על זיכרונות של עבדים ממוצא שמי שנמלטו מאזור שפך הנילוס אל כנען במהלך אמצע האלף השני לפני הספירה[13][5][6][14].

מספר היוצאים ממצריםעריכה

התיאור המקראי בדבר גודלו של העם, שכלל כשש מאות אלף גברים מגיל עשרים ומעלה, עורר תהיות ביחס לסדרי הגודל של העולם העתיק (אוכלוסיית עיר גדולה בתקופה זו לא עלתה על כמה עשרות אלפי אנשים). יש הרואים בכך מספר טיפולוגי-סימבולי, שאינו משקף את המספר האמיתי של היוצאים ממצרים[15][16]. פרשני המקרא המסורתיים פרשו מספר זה כפשוטו. בעקבות מדרשי האגדה, מקובל שבני ישראל ישבו במצרים 210 שנים וכי שבעים היורדים למצרים ונשותיהם התרבו למיליונים בתוך פרק זמן זה. התרבות כזו דורשת ריבוי טבעי מהיר (כ-4%-5% לשנה). לפי פרשנות זו המקרא עצמו מציג את הריבוי המהיר כעניין יוצא דופן, בפסוק: "ובני ישראל פרו וַיִּשְׁרְצוּ וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם" (שמות א, ז), וגם חז"ל כתבו שנשות ישראל היו יולדות "שישה בכרס אחת".

מקורות מצריים עתיקיםעריכה

במקורות המצריים לא נמצא ממצא שתומך מפורשות באירוע יציאת מצרים[17], אך ישנם מקורות מצריים שנטען[דרושה הבהרה] כי הם עוסקים באירועים או במיתוסים הקשורים ליציאת מצרים. ביניהם:

 • פפירוס איפוור - קינה עתיקה המתארת מצב של כאוס חברתי במצרים, ויש המוצאים דמיון בינה ובין תיאורי חלק מעשר המכות ותקופת יציאת מצרים.
 • אסטלת הרעב מתארת את התמודדותו של המלך ג'וסר עם שבע שנות בצורת ורעב בעזרת יועצו אמחותפ. ג'וסר שלט במאה ה-27 לפנה"ס, אך האסטלה הוקמה רק בתקופת בית תלמי, כלומר כ-2500 שנה מאוחר יותר. יש חוקרים שהציעו שהסיפור קשור לסיפור הבצורת בימי יוסף .
 • אסטלת אל-עריש (כיתוב חריטה שבמקדש מצרי מאל עריש) - הטקסט נחקר ב-1981 בידי האנס גואדיקה, ומתאר את כיבוש מצרים העליונה וגירוש החיקסוס על ידי פרעה טאו השני במאה ה-16 לפנה"ס. יש חוקרים המעריכים שהפרוטו-ישראלים היו חלק מתוך קבוצת החיקסוס[18][19].
 • כיתובי קיר במקדש מהמאה ה-15 לפנה"ס באתר ספאוס ארטמידוס - הטקסט נחקר גם הוא ב-1981 בידי האנס גואדיקה, וגם הוא מתאר את הניצחון על החיקסוס - הפעם על ידי המלכה חתשפסות .

תארוך מסורתיעריכה

 
מפה מהמאה ה-17 המתארת את המסלול שעברו בני ישראל ביציאת מצרים.

במסורת היהודיתעריכה

לפי ספר מלכים א'[20] שלמה המלך החל בבניית בית המקדש בשנה הרביעית למלכותו, וזה היה בשנת ה-480 ליציאת מצרים. לפי מדרש סדר עולם, החלה מלכותו בשנת 2924 (כלומר 826 לפנה"ס) ולכן יציאת מצרים חלה ב-2444 לבריאת העולם במניין לאדם הראשון, שהיא שנת ב'תמ"ט במניין הנהוג ושנת 1312 לפנה"ס. אך התיארוך המחקרי המקובל של ימי שלמה הוא במחצית הראשונה של המאה העשירית לפני הספירה, ועל סמך מקורות נוספים יש שהציעו שיציאת מצרים הייתה במחצית השנייה של המאה ה-15 לפנה"ס[21]. לפי הארכאולוג עמנואל ענתי, ניתן לתארך את יציאת מצרים לפי כרונולוגיה מקראית לשנת 1450 לפנה"ס לפי מניין שנים ממלכותו של שלמה או לחלופין לשנת 1550 לפנה"ס לפי מניין שנות שלטון השופטים[22].

במסורת השומרוניתעריכה

מניין השנים השומרוני מתחיל בכניסה לארץ המובטחת, 40 שנה לאחר יציאת מצרים. לפי המסורת שמבטא לוח זה, יציאת מצרים ארעה באביב שנת 1679 לפנה"ס[23].

תארוך במחקרעריכה

במחקרים העוסקים ביציאת מצרים כאירוע היסטורי, קיימות שתי גישות עיקריות לתיארוכה:

 • התארוך המוקדם באמצע המאה ה-15 לפנה"ס שחופף במידה רבה את הכרונולוגיה היהודית המסורתית המתוקנת;
 • התארוך המאוחר באמצע המאה ה-13 לפנה"ס שחופף את הכרונולוגיה היהודית המסורתית ללא תיקון (לעיתים מכונה התיארוך ה"קונבנציונלי", שהיה התיארוך המועדף עד לאחרונה בדיון האקדמי)[24].

תאוריות נוספות מתארכות את יציאת מצרים ל-2100 לפנה"ס, 1600 לפנה"ס (תאוריית התפרצות סנטוריני מוקדמת), 1450-1470 לפנה"ס (התפרצות סנטוריני מאוחרת), 1150-1200 לפנה"ס (פלישת גויי הים), ותיארוך מאוחר מאוד של סאיטה ב-650 לפנה"ס[24].

עדויות עקיפותעריכה

 
השם "ישראל" באסטלת ישראל

השיטות לקביעת תיארוך יציאת מצרים מתבססות על ניתוח טקסטים מקראיים, במבחן חפיפה עם התרבות המצרית העתיקה ואירועים היסטוריים שניתן לתארך אותם ביתר קלות. אחד הבסיסים לקביעת התאריך ליציאת מצרים היא אסטלת ישראל של פרעה מרנפתח, המתעדת את מסעו להחזרת השליטה בכנען בשנת 1208 לפנה"ס ובו מוזכר "ישראל" בין הגורמים שהוכנעו. על שבר כתובת אסטלת ישראל עם רשימת שבויים מהלבנט שמתוארכת לימי פרעה אמנחותפ השני (סוף המאה ה-13 לפנה"ס) מוזכרים עמים כנענים, ביניהם קבוצה הנקראת "ישרל" (Y3-šr-il)[25] אשר יש המבקשים לזהות אותה עם ישראל (לטענתם, באותה התקופה נהגו המצרים לבלבל בין ההירוגליף שמייצג את הצליל ס לבין ההירוגליף שצלילו ש), מה שאומר שאם הייתה יציאת מצרים והתנחלות בכנען הרי שהתקיימו לפני מועד כתיבת האסטלה, קרי - מוקדם במאה ה-13 לפנה"ס או לפני כן.

בנוסף, בתעודות מצריות מהמאה ה-14 לפנה"ס מוזכר קדג'רדי שהיה ראש קבוצה או שבט כנעני בשם "איסרו" שיש המזהים אותו עם שבט אשר, על פי התעודות ישב השבט באזור החוף הצפוני של ישראל של היום. האיסרו מוזכרים גם בפפירוס אנאסטאזי א כבעלי ברית של מצרים בהנהגת רעמסס השני והתחייבו להסגיר מורדים לשלטון המצרי. בהנחה שאכן מדובר בשבט אשר המוכר לנו, ישבו כבר לפחות חלק משבטי ישראל בארץ במאה ה-14 לפנה"ס ויציאת מצרים חלה לפני כן.

רמז עקיף אפשרי נוסף לתיארוך יציאת מצרים הוא פסלון ארכאולוגי הקרוי בשם קוד "דום ברלין 21687", אשר מתוארך למאה 13 או 14 לפנה"ס[26]. על גבי חפץ זה מפורטים עמים אשר הכניע פרעה מהממלכה החדשה במסעו לארץ כנען, כאשר אחת הכתובות חצי מחוקה. לפי אחת הפרשנויות של הכתובת המשוחזרת "ישראל" מפורטת כאחד העמים בארץ כנען ביחד עם אשקלון וכנען. הכתובת המשוחזרת ב"דום ברלין" כמתייחסת לישראל כתובה בכתב חרטומים שונה במעט מזה המשמש באסטלת ישראל, ועל כן אין ודאות ששתיהן מתייחסות לישראל, או רק אחת מהן או אף אחת מהן. אם אכן ישראל כתובה ב"דום ברלין", הרי יציאת מצרים, אם התרחשה, יש לתארך אותה כיציאת מצרים מוקדמת (המאה ה-15 לפנה"ס או לפני כן).

לצד מקדש שהוקם בעבור פרעה איי, נמשך בימי יורשו חורמחב, והושלם רק בימי רעמסס השלישי במדינת האבו, נחשף מבנה מקני סוף בסגנון בית ארבעת המרחבים אשר מיוחס לישראלים הקדומים שנהגו לבנות כך את בתיהם בתקופת הברזל בארץ ישראל (1200-586 לפנה"ס), היו חוקרים כדוגמת מנפרד ביטק שהציעו לזהות בכך מגורי עבדים ישראלים או פרוטו-ישראלים במצרים, מה שיכול להתקשר לסיפור יציאת מצרים. לפי הנחה זו נוודים בני שסו-יהו, שייתכן ומזוהים עם ישראלים, מדרום כנען נשבו בידי המצרים והובאו למצרים כעבדים כבר במאה ה-12 לפנה"ס[27].

התארוך המאוחר: המאה ה-13 לפנה"סעריכה

הדעה המאחרת ביותר את זמן היציאה היא הדעה המזהה את הפרעה עליו מסופר בתורה, עם רעמסס השני שחי במאה ה־13 לפנה"ס ושיקם את המקום שנקרא "פי-רעמסס", זאת על סמך שמו בלבד. או שמדובר בבנו פרעה מרנפתח שבמצבת הניצחון שלו, הקרויה מצבת ישראל מזכיר את ישראל כעם, אך מעטים סבורים כך שכן מרנפתח מתייחס לבני ישראל כמי שיושבים כבר בארץ ולא כמי שברחו ממנה. גם שיטה זו מסתמכת על ממצאים מהכניסה לארץ ובמיוחד על שינוי בולט במקומות היישוב בארץ ישראל ובסגנוננם, דבר שיכול ללמד על כניסת עם חדש לארץ ישראל.

חוקר ארץ ישראל צבי אילן סבר שניתן למצוא הדים ליציאת מצרים באסטלת ניצחון שבנה פרעה מרנפתח, בנו של רעמסס השני מתארת את שובו מאחד ממסעות הכיבוש שלו בארץ ישראל, בשנת 1208 לפנה"ס בקירוב. האסטלה, המכונה "מצבת ישראל" משום שמוזכר בה השם "ישראל", מתפאר פרעה מרנפתח בכך שהצליח להכחיד את ישראל. אילן הציג את הטענה שקשה להוכיח אותה באופן חד-משמעי, כי היות שאביו של מרנפתח היה זה שבזמנו התרחשה יציאת מצרים, ולכן היה לו עניין אישי לנקום את עלבון אביו. בין אם נקמתו הצליחה ובין אם לאו, הוא מתפאר בחיסול ישראל במצבה לזכרו[דרוש מקור].

התארוך המוקדם: המאה ה-15 או ה-16 לפנה"סעריכה

נוודי העפירו והשה-סועריכה

בתקופה זו גם נדדו במזרח התיכון העפירו והשסו-יהו. את השם עפירו ניתן לקרוא זאת גם עבירו, חבירו או חפירו, כיוון שהאותיות הללו מתחלפות בכתב המצרי.
העבירו המוזכרים בתעודות רבות מן המזרח התיכון במאה ה־15 לפנה"ס, ובייחוד במכתבי תל אל עמרנה. הדמיון הרב בין "עפירו" ל"עברים", כמו גם התעודות המלמדות על פלישתם לארץ־ישראל, מסייעות לטענה שבני ישראל נכנסו אז לארץ, ומשמע שהם גם יצאו ממצרים באותה תקופה. שיטה זו מתאימה למסורת היהודית שצוינה לעיל, וכן לסברה שיוסף מונה למשנה למלך בתקופת החיקסוס ויציאת מצרים חלה לאחריו.
השסו-יהו[28] היו ככל הנראה שבט נודדים שנדד באזורי דרום ישראל ועבר הירדן ונבדל מקבוצות נוודים אחרות בשיוכו ל"יהו" שם המזכיר את השם המפורש, לפי היסטוריונים כישראל קנוהל מדובר במדיינים, ידוע לנו שיתרו חותן משה נקרא גם רעואל כלומר היה כהן לאלוהים, וכי המדיינים התנגדו לעשיית פסלי אלים וסגדו לאל במבנה דמוי משכן[דרוש מקור], בשרידי המשכן המדייני בתמנע התגלה גם נחש נחושת המזכיר את נחש הנחושת שעשה משה.

הארכאולוג יצחק מייטליס סובר כי ישנו רמז ליציאת מצרים בהסגת כוחות הצבא של מצרים מצפון סוריה לכנען, בין מסע הכיבוש השני של פרעה אמנחותפ השני שאירע בשנת 1446 לפנה"ס, לבין זה השלישי שאירע בשנת 1444 לפנה"ס. החוקרים טרם מצאו הסבר המניח את הדעת בעניין נסיגה זו, ומייטליס סובר כי היא נבעה כתוצאה מיציאת מצרים שאירעה שנה קודם לכן בשנת 1445 לפנה"ס[29].

יציאת החיקסוסעריכה
 
ציור קיר מקבר בני חסן, בתיאור דומה לביאת בני יעקב למצרים בימי הרעב בארץ כנען

דעה נוספת מקבילה בין העדויות על תקופת החיקסוס במצרים לבין הסיפור המקראי[30]. בין השנים 1780-1570 לפנה"ס בערך מצרים נכבשה על ידי ה"חיקסוס", עם של נוודים שמיים שפלשו מהצפון וגורשו או שלפחות שלטונם במצרים נשבר בידי פרעה יעחמס שרדף אחריהם לכנען.
בעולם ההלניסטי של המאות הראשונות לפני ולספירה, רווח הזיהוי בין ישראל לחיקסוס בהתבסס על כתביו של מנתון, כהן מצרי אשר כתב את ההיסטוריה המצרית ביוונית עבור שליטיה ההלניסטים בהתבסס על הידע שנאגר בידי הכהונה המצרית. על פי מנתון עם ישראל גורש ממצרים בשני גלים: הראשון יחד עם גרוש החיקסוס והשני לאחר כמה מאות שנים בעקבות דיכוי מרידת מצורעים שנעזרו בקרוביהם בכנען.
כתביו של מנתון באשר ליציאת מצרים מצוטטים בספרו של יוסף בן מתתיהו "נגד אפיון", באופן לא מפתיע מקבל יוסף בן מתתיהו את זיהוי יציאת מצרים עם גירוש החיקסוס ודוחה את הזיהוי עם גירוש המצורעים, כך שבהחלט ניתן להניח כי זיהוי יציאת מצרים עם גירוש החיקסוס היה מקובל בקרב חוגי הכהונה והמשכילים בעם ישראל בסוף תקופת בית שני במיוחד לאור העובדה שזיהוי זה תואם את התאריך המקראי של יציאת מצרים.

בעקבות כך זיהו ראשוני החוקרים את יציאת מצרים עם גירוש החיקסוס בסביבות 1580 לפנה"ס[31]. ממצאים חדשים תומכים בכך שהחיקסוס לא היו כובשים אלא היוו אוכלוסייה אוטונומית של אוכלוסייה שמית שהיגרה למצרים. [דרוש מקור]

קיימת תאוריה המשלבת את זיהוי ישראל עם החיקסוס וזיהויים עם ה"עפירו": לפי התאוריה הזו, בני-ישראל יצאו ממצרים עם גירוש החיקסוס, והגיעו לישראל כשבטי העפירו. חוגים מסוימים לא מקבלים גישה זו, מפני שלפיה הנדודים במדבר נמשכו 200 שנה, ולא 40 כפי שמתאר המקרא[32]. לפי תאוריה אחרת מה שמוכר כ'גירוש החיקסוס' הוא בעצם חיסול ההנהגה האוטונומית שהחלה בשלטון יוסף, בהתאם לנאמר במקרא, והחיקסוס עצמם יצאו ממצרים שנים רבות לאחר מכן. חיזוק לשיטה זו יש שמוצאים בכך שחתשפסות לכאורה העידה על עצמה שהיא זו שגרשה את החיקסוס[33].

ישנם חוקרים שסוברים שייתכן שיוסף ירד למצרים בתקופת החיקסוס, מה שמסביר את סיפורי יוסף ואחיו במצרים, ובמיוחד את מינויו של יוסף למשנה למלך, כמו גם את קיומו של "מלך חדש" שלא הכיר את יוסף וחשש מכוחם של זרים. בניגוד לחיקסוס הכובשים, שעודדו זרים לקבל תפקידים שלטוניים, היה לזר כמעט בלתי אפשרי לקבל תפקיד בכיר בשלטון המצרי, לפי תאוריה זו היה המלך אשר לא הכיר את יוסף פרעה יעחמס ויציאת מצרים חלה בזמנו או בזמנו של אחד מיורשיו.[דרוש מקור]

מכות מצרים והתפרצות סנטוריניעריכה

באמצע האלף ה-2 לפני הספירה התפרץ הר געש באי סנטוריני באחת ההתפרצויות הגעשיות החזקות ביותר בעשרת אלפי השנים האחרונות.[34] ההתפרצות העצומה השפיעה על כל אגן הים התיכון, גרמה לצונאמי ענק בים התיכון, רעידות אדמה, ענני אפר שהחשיכו את השמים וירידת טמפרטורות חדה[35][36][37].

להתפרצות הר הגעש ורעידות האדמה יש דמיון רב לתיאור יציאת מצרים בספר תהילים "בצאת ישראל ממצרים... הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור, ההרים רקדו כאילים" (תהילים קיד: 2-1) ולהחשכת השמש בעקבות ענני האפר יש דמיון למכת החושך וירידת הטמפרטורה החדה עשויה להביא לברד (הברד כמעט ואינו מוכר במצרים). גם מכות מצרים הנוספות ותופעות שונות בזמן יציאת מצרים נקשרות בידי חלק מהחוקרים לתופעות לוואי להתפרצות סנטוריני העצומה. כך למשל נקשרו עמוד הענן ועמוד האש הנזכרים במקרא עם הענן הגעשי הסטרטוספרי של סנטוריני שהגיע לגובה מעל 50 ק"מ, ועל אף מרחק של מאות קילומטרים ממצרים היה נראה היטב בכיוון צפון-מערב מעל הים. שישה פפירוסים רפואיים מצריים זוהו כעוסקים בהתמודדות עם נזקי אפר ההתפרצות.[34]

שיטות תיארוך שונות מצביעות על טווחי זמנים שונים למועד ההתפרצות, בין ה-17 לפנה"ס לבין המאה ה-15 לפנה"ס, אולם לדברי דוד שפירא כל שיטת תיארוך מציבה פרק זמן ממושך, החל מכמאה שנים ועד למאות רבות - בין מועד ההתפרצות לבין תאריכים שניתן לקשר אותם ליציאת מצרים.[37] הוצע גם שהאסונות שהביאה ההתפרצות למצרים, היו הרקע לשינויים בחברה המצרית, שיצרו את הבסיס למסורות שהובאו לכנען מאוחר יותר.

הגרסה המצרית-יוונית ליציאת מצריםעריכה

  ערך מורחב – הגרסה המצרית-יוונית ליציאת מצרים

לאחר חורבן בית ראשון והיווצרותה של קהילה יהודית במצרים, בקרב האוכלוסייה המצרית החלו להתפתח מסורות על מוצא היהודים, כתגובת-נגד למסורת היהודית על יציאת מצרים. מסורות אלו חלחלו לאוכלוסייה היוונית שהתיישבה במצרים לאחר כיבושה על ידי אלכסנדר הגדול ועם העלאתן על הכתב ביוונית בתקופה ההלניסטית התגבשו לגרסה אלטרנטיבית שהתפשטה לעולם היווני שמחוץ למצרים, ולאחר מכן גם לספרות הלטינית ולחוגים הגבוהים באימפריה הרומית. כל הגרסאות מתארות את יציאת מצרים כגירוש אוכלוסייה מצרי יזום, ולא כיציאה יזומה של אוכלוסיית מיעוט. רוב הגרסאות מציגות את היהודים כמצרים חולים (בעיקר מצורעים), חלקם כזרים שגורשו על ידי המצרים, וחלקם כשילוב של אוכלוסייה זרה ואוכלוסייה מצרית. חלק מהגרסאות מציגות את היהודים כזרים ששיעבדו את מצרים לתקופה מסוימת, עד שגורשו ממנה על ידי המצרים.

גרסת גירוש הזריםעריכה

הגרסה הקדומה ביותר הידועה לנו של הסיפור המצרי-יווני האלטרנטיבי על מסורת יציאת מצרים הופיעה ככל הנראה ב"אגיפטיאקה" של הקטאיוס איש אבדרה[38] סביב שנת 300 לפנה"ס:

"כאשר בימי־קדם התרגשה ובאה מגפה קטלנית על מצרים, ייחסו פשוטי העם את צרותיהם ליד אלוהית; שהרי עם שלל זרים מכל סוג ומין שחיו בקרבם וקיימו פולחנים שונים של דת והעלאת קרבנות, יצאו הטקסים המסורתיים שלהם עצמם לכבוד האלים מכלל שימוש... לפיכך, גורשו הזרים באחת מן הארץ... לחבל ארץ הקרוי כיום יהודה, שאינו רחוק ממצרים והיה בזמנו ריק מאדם. בראש המושבה הזאת עמד איש בשם משה, שהיה משכמו ומעלה הן בחכמתו והן בעוז רוחו."[39]

גרסת גירוש החיקסוס והמצורעיםעריכה

  ערך מורחב – חיקסוס

ההיסטוריון והכהן המצרי-הלני מנתון, כתב את הגרסה שלו לסיפור יציאת מצרים במאה ה-3 לפנה"ס, זמן קצר אחרי הקטאיוס. על פי גרסה זו, המובאת בספר השני של החיבור "דברי ימי מצרים", מתחלקת יציאת מצרים לשתי תקופות שונות, שביניהם הבדילו 500 שנים, ובהם היו מעורבות שתי אוכלוסיות שונות, חלקה אוכלוסייה זרה וחלקה אוכלוסייה מצרית.

מנתון מתאר פלישה גדולה של זרים למצרים בתקופת שלטונו של מלך בשם טימַיוס:

"ופתאום באו מארצות המזרח אנשים בני-בלי-שם, וגברו חילים, ועלו על ארצנו למלחמה וכבשו אותה באפס יד ותפשו את נשיאי הארץ ואחרי זאת שרפו את הערים באכזריות חמה ואת מקדשי האלים החריבו עד היסוד, ובכל יושבי הארץ התעמרו בשנאה את אלה הכו נפש ואת אלה כבשו לעבדים עם טפם ונשיהם."

מנתון מכנה את העם הפולש בשם "חִקסוס", הלחם המילים "חִק" (Hyk, "מלך" בכתב החרטומים העתיק הקדוש) ו"סוֹס" (רועה), כלומר "המלכים הרועים". יוסף בן מתתיהו מעיר שבספר אחר של מנתון מופיע פירוש הפוך לשם "חיקסוס", אמין יותר בעיניו: "רועים-עבדים". המילה "חִק" כתובה שם אחרת, בהדגשה גרונית, ומשמעותה "עבדים שבויי מלחמה". לאחר 510 שנות שלטון החיקסוס, הם גורשו ממצרים, ברחו לעיר אווריס והתבצרו בה. בנו של מלך מצרים צר על העיר, אך לא הצליח לכבוש אותה ולכן הגיע עם יושביה להסכם לפיו יוכלו לעזוב את העיר ואת מצרים ללא פגע. מנתון מזהה את 240 אלף בני החיקסוס שגורשו ממצרים עם היהודים:

"והם יצאו מארץ מצרים...למשפּחותיהם עם כל רכושם...ופנו ללכת דרך המדבר אל סוריה...בנוּ להם עיר בארץ הנקראה בזמננו בשם יהודה...וקראו לה בשם ירושלים."[40]

לאחר כ-500 שנים נוספות, אחד ממלכי מצרים בשם אמנופיס החליט לטהר "את כל ארץ מצרים מן המצורעים ומיתר האנשים הטמאים", וגירש אותם לעבודה במחצבות ממזרח לנילוס. לאחר זמן רב, נעתר המלך לבקשת המצורעים והרשה להם לבנות מחדש את העיר אווריס ולהתגורר בה. אולם המצורעים מרדו במלך, בהנהגת כהן מהליופוליס בשם אוסרסיף, שנתן להם תורה חדשה וציווה אותם שלא לעבוד את אלוהי המצרים. הוא הורה לבצר מחדש את העיר ושלח שליחים אל החיקסוס בירושלים עם הצעה לחבור למצורעים במלחמה במצרים ולשוב לעירם המקורית, אווריס. החיקסוס שהגיעו מירושלים השתלטו יחד עם המצורעים על מצרים, שרפו ערים וכפרים, חיללו מקדשים, טימאו את פסלי האלים ואילצו את הכהנים והנביאים לזבוח את החיות הקדושות ולשחוט אותן. מנהיגם של שתי האוכלוסיות היה אוסרסיף, שכשחבר לחיקסוס שינה את שמו ל"משה"[41].

כעבור 13 שנות גלות, חזרו אמנופיס ובנו רעמסס למצרים, גרשו ממנה את הרועים והמצורעים "ורדפו אחריהם עד הרי סוריה"[42].

סיפור יציאת מצרים ועלילת המצורעים של מנתון הם בבחינת תגובה לסיפור יציאת מצרים המקראי. ייתכן מאוד שתרגום התורה ליוונית ("תרגום השבעים") במאה ה-3 לפנה"ס היה הגורם שעורר במנתון את החרדה לתדמית מצרים. מנתון בחר שלא לנקוט בעמדת התגוננות על ידי כתיבת דברי הזמה בלבד, שיכולים להתפרש כאפולוגטיקה וכסימן של חולשה, אלא בחר במתקפה תעמולתית כוללת נגד היהדות והיהודים, על ידי כתיבת "היסטוריה נגדית". עלילת המצורעים של מנתון שימשה תשתית עלילתית לכל מסורות השטנה המאוחרות יותר[43]. ייתכן ולגרסתו של מנתון אף הייתה השפעת גומלין על הגרסה היהודית הכתובה ביוונית. בספר שמות[44] מסופר שידו של משה הפכה "מצורעת כשלג" אך מיד חזרה לאיתנה, אולם עניין הצרעת הועלם בתרגום השבעים וגם על ידי פילון האלכסנדרוני[45] ויוסף בן מתתיהו[46], שהסתפקו בכך שהפכה ללבנה. ייתכן והדבר נבע מאי נוחות בגלל עלילת המצורעים[47].

גרסת גירוש המצורעים והחוליםעריכה

בהמשך השנים רווחו גרסאות מגוונות של יציאת מצרים כגירוש חולים ומצורעים ממצרים, שהתקבצו יחדיו והתיישבו לבסוף ביהודה. על פי רובן של גרסאות אלו, המגורשים היו למעשה ברובם מצרים, בניגוד לגרסאות הקודמות המתארות (לפחות בחלקם) גירוש זרים.

הסופר המצרי ליסימכוס כתב את התיאור המפורט ביותר של יציאת מצרים שהגיע לידינו מהתקופה ההלניסטית-רומית. (יוסף בן מתתיהו רואה בו את התיאור העוין ביותר מבין כל הגרסאות לסיפור[48].) על פי גרסתו יציאת מצרים היא למעשה גירוש כללי של יהודים, מצורעים וחולי עור בשל ציווי האל אמון, שציווה על מלך מצרים לטהר את המקדשים "מכל האנשים המזוהמים והחוטאים", לגרש אותם ולהטביע אותם בים, כי רק אז תסתיים הבצורת. הרצח ההמוני של 110,000 המגורשים בוצע באופן חלקי על ידי הצבא המצרי, ואלו שנשארו בחיים התקבצו יחד במדבר, ואז "איש אחד ושמו משה" הציע להתחיל ללכת עד שיגיעו לארץ מיושבת. הוא ציווה עליהם שלא לדבר שלום "לשום בן אדם" ולא לייעץ לו טובה "רק עצת-רשע ולהרוס את כל מקדשי האלים והמזבחות אשר ימצאו בדרכם". הם הלכו במדבר ולאחר צרות רבות הגיעו לארץ מיושבת "ועשו רעות ליושביה", שדדו את המקדשים והעלו אותם באש, "והגיעו אל הארץ הנקראה בימינו יהודה", שם יסדו עיר שקראו לה "הירוסולה", ביוונית "שוד המקדש", בגלל מנהגם. לאחר זמן רב, אחרי שגדלו והתחזקו, התביישו היהודים בשם הזה וקראו לעיר "הירוסולימה" (ירושלים)[49].

ההיסטוריון הרומי טקיטוס[50] חזר על עיקריה של גרסת ליסימכוס, תיאר את אבות היהודים כמצרים שהושחתו על ידי נגע ממאיר, וגורשו ממצרים בציווי האל אמון. דרך הסברו העוין של טקיטוס למוצא היהודים הפכה גרסה זו של יציאת מצרים לנחלת הכלל של הציוויליזציה המערבית[51].

המדקדק המצרי-יווני אפיון טען ששמע "מפי זקני מצרים" שמשה היה מצרי יליד הליופוליס, והוא הוציא את המגורשים היהודים ממצרים, שלא היו אלא מצרים מצורעים, עיוורים, פסחים ונגועים במחלות. היהודים הלכו 6 ימים ולאחר שכולם לקו בדלקת המפשעות, נחו ביום השביעי, כאשר הגיעו לארץ שנקראה אחר כך "יהודה"[52].

הסופר המצרי כאירמון סיפר שמלך מצרים גירש אוכלוסייה גדולה של אנשים חולים, שבראשם עמדו משה ויוסף. כאשר הגיעו החולים הגולים אל פלוסיון, מצאו שם אוכלוסייה גדולה אחרת, שהמלך סירב לתת לה להיכנס למצרים. שתי הקבוצות כרתו ברית ויצאו למלחמה במצרים. כאשר בגר בנו של המלך, רעמסס, גרש את "היהודים" אל סוריה[53].

השפעה תרבותיתעריכה

 
על צדו האחד של השטר מופיע דיוקנה של גולדה מאיר, ועל צדו השני מופיעה הכתובת איתה הגיעה לברית המועצות כשגרירת ישראל הראשונה: "שַלּח את עמי" (שמות ט' א').

במאה השנייה לפני הספירה כתב המחזאי היהודי-הלניסטי יחזקאל הטראגיקן באלכסנדריה את המחזה "יציאת מצרים" (ביוונית: Exagoge), שהשתמר רק בחלקו בידי סופרים שונים מהעת העתיקה.

כמיתוס מעצב של עם ישראלעריכה

יציאת מצרים מתוארת בתורה כאירוע נסי, שאותו חולל האל על מנת להביא את עם ישראל לארץ ישראל ולתת לו בדרך את התורה. חלק גדול ממצוות הדת היהודית, כגון שלוש הרגלים (פסח, שבועות וסוכות), המצוות הקשורות בגרים (תושבים זרים), ואפילו מצוות השבת, נובעות מיציאת מצרים או קשורות אליה בתורה או בתורה שבעל פה. לכן מהווה יציאת מצרים מיתוס מעצב בתולדות עם ישראל, בהלכה, בתרבות ובהשקפה היהודית.

גם הסוברים כי יציאת מצרים לא התרחשה בפועל כפי שהיא מתוארת במקרא, אם בכלל, מסכימים שיש למיתוס אודותיה משקל רב בכינונה של האומה. וכך תיאר זאת אחד העם במאמרו "משה"[54]: "שהגיבור האמתי של ההיסטוריה איננו האורגינל המוחשי קצר המועד, אלא המיתוס הרוחני שמלווה את האומה, ומהווה לה מקור השראה וחזון."

כמודל השראה אוניברסליעריכה

כסיפור של שחרור לאומי ויציאה מעבדות לחירות, היוותה יציאת מצרים מקור של השראה ותקווה עבור חברות ועמים משועבדים בעת החדשה. הפוריטנים של מייפלאואר, שנרדפו בידי הכנסייה האנגליקנית, דימו את חציית האוקיינוס האטלנטי לקריעת ים סוף וראו ב"עולם החדש" את ארץ כנען; העבדים האפריקנים בארצות הברית חלמו על חירות עם השיר "Let my people go"; במאה ה-20 מרטין לותר קינג נהג לדמות בנאומיו את השחורים בארצות הברית לבני ישראל במצרים; והססמה "שלח את עמי" הובילה את המאבק למען היהודים שהיו מאחורי מסך הברזל של ברית המועצות.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

* Thomas E. Levy, Thomas Schneider, William H.C. Propp, "Israel's Exodus in Transdisciplinary Perspective: Text, Archaeology, Culture, and Geoscience", Springer, 2015

קישורים חיצונייםעריכה

  מדיה וקבצים בנושא יציאת מצרים בוויקישיתוף

הערות שולייםעריכה

 1. ^ ספר שמות, פרק א', פסוק י"ב.
 2. ^ ספר שמות, פרק א', פסוק י"ט.
 3. ^ ומכאן השוני המקראי, בין נוסחי שני הלוחות.
 4. ^ מאז 2016 נחוג המאורע במסגרת חג יום העלייה
 5. ^ 1 2 3 יגאל בן נון, האם יצאנו ממצרים?, דקות 14–30, 83 והלאה
 6. ^ 1 2 3 ליאורה רביד, האם יציאת מצרים התרחשה באמת - חלק 3, עושים תנ"ך, סיכום העיקר החל מדקה 26:40(הקישור אינו פעיל)
 7. ^ Documentary Hypothesis, אוניברסיטת מרילנד
 8. ^ Wanderings in the desert of Paran, אנציקלופדיה בריטניקה
 9. ^ יציאת מצריים - ד"ר דוד שפירא - פרק 1
 10. ^ עפרי אילניההסבר המדעי לסיפור יציאת מצרים: צונאמי הביא לקריעת ים סוף, מכת הדם הייתה אצות בנילוס, באתר הארץ, 8 באפריל 2009
 11. ^ K. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, Grand Rapids, Eerdmans, 2003.
 12. ^ Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman, The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts, New York: Free Press, 2001, pp. 62-63
 13. ^ Israel Finkelstein and Amihai Mazar (editor: Brian B. Schmidt). The Quest for the Historical Israel - Debating Archaeology and the History of Early Israel, Invited Lectures Delivered at the Sixth Biennial Colloquium of the International Institute for Secular Humanistic Judaism, Detroit, October 2005. 2007, The Society of Biblical Literature, Atlanta, GA 30329 USA. ISBN 978-1-58983-277-0, p. 60
 14. ^ יציאת מצריים - ד"ר דוד שפירא - פרק 2
 15. ^ גשר מפעלים חינוכיים, מספר נוסחאי, טיפולוגי, באתר הספרייה הווירטואלית של מטח
 16. ^ יגאל בן נון, האם יצאנו ממצרים?, דקות 14–30, 83 והלאה
 17. ^ יציאת מצריים - ד"ר דוד שפירא - פרק 1, החל מדקה 2:30
 18. ^ יציאת מצריים - ד"ר דוד שפירא - פרק 1, דקה 22:30
 19. ^ יגאל בן נון, האם יצאנו ממצרים?, החל מדקה 30
 20. ^ ספר מלכים א', פרק ו', פסוק א'
 21. ^ יהודה אליצור, ‏יציאת מצרים לאור ההיסטוריה, באתר "דעת"
 22. ^ עמנואל ענתי
 23. ^ כי לפי המקור הזה פסח 2014 חל בשנת 3652 בלוח השומרוני.
 24. ^ 1 2 [דרושה הבהרה]Lawrence T. Geraty - Dates for the Exodus
 25. ^ New Evidence Supporting the Early (Biblical) Date of the Exodus and Conquest
 26. ^ Christoffer Theis, Pieter Gert van der Veen, Israel in Canaan. (Long) Before Pharaoh Merenptah? A fresh look at Berlin statue pedestal relief 21687, Journal of Ancient Egyptian Interconnections 2 (2010), pp. 15–25.
 27. ^ Israelites Found in Egypt
 28. ^ קנוהל, מאין באנו, עמ' 73.
 29. ^ יצחק מייטליס, לתארוך יציאת מצרים
 30. ^ http://emetmerets.xyz/2017/01/08/יציאת-מצרים-בארכיאולוגיה/ (הקישור אינו פעיל, 4.5.2020)
 31. ^ Dating War of Hyksos(הקישור אינו פעיל, 3.11.2019)
 32. ^ Thomas Eric Peet, Egypt and the Old Testament, Liverpool: University Press of Liverpool ltd., 1922, pp. 74-75
 33. ^ "שבתי ובנתי את אשר היה חרב.. מאז ישבו בני אסיה בתוך עורת.. כי שלטו ולא ידעו את רע" (pap. Sallier I)
 34. ^ 1 2 R.Periáñez, J.M.Abril, "Modelling tsunamis in the Eastern Mediterranean Sea. Application to the Minoan Santorini tsunami sequence as a potential scenario for the biblical Exodus", Journal of Marine Systems, Volume 139, November 2014, Pages 91-102
 35. ^ אוניברסיטת בן גוריון, ‏מחקר שופך אור חדש על התיארוך בתקופת הפרעונים, באתר "הידען", 20 ביוני 2010
 36. ^ אריה ש. איסר ומתניה זהר, " והרעב כבד בארץ: שינויי אקלים והשפעתם על ההיסטוריה של ארצות המקרא") ירושלים: כרמל, 2008) עמ' 113.
 37. ^ 1 2 דוד שפירא, יציאת מצריים - ד"ר דוד שפירא - פרק 2, 24:33
 38. ^ הקטאיוס איש אבדרה אצל דיודורוס סיקולוס, ביבליותקה היסטוריקה, ספר 40, פרק 3.
 39. ^ פטר שפר, יוּדוֹפובּיה, פרק 1 גירוש ממצרים, הקטאיוס איש אבדרה, עמ' 29–32 (מאנגלית: להד לזר).
 40. ^ יוסף בן מתתיהו, נגד אפיון, מאמר ראשון, פרק יד; תרגום: יעקב נפתלי שמחוני.
 41. ^ יוסף בן מתתיהו, נגד אפיון, מאמר ראשון, פרק כו.
 42. ^ יוסף בן מתתיהו, נגד אפיון, מאמר ראשון, פרק כז.
 43. ^ אריה כשר, (יוספוס פלאוויוס) נגד אפיון, כרך ראשון, פירוש לספר ראשון, פרק כו, עמ' 233-231.
 44. ^ ספר שמות, פרק ד', פסוק ו'.
 45. ^ פילון האלכסנדרוני, על חיי משה, א, 79.
 46. ^ יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים, ספר שני, סעיף 273.
 47. ^ אריה כשר, (יוספוס פלאוויוס) נגד אפיון, כרך ראשון, פירוש לספר ראשון, פרק לא, עמ' 259.
 48. ^ Bezalel Bar-Kochva, The Image of the Jews in Greek Literature: The Hellenistic Period, p. 306
 49. ^ יוסף בן מתתיהו, נגד אפיון, מאמר ראשון, פרק כד; תרגום: יעקב נפתלי שמחוני.
 50. ^ טאקיטוס, דברי־הימים, ספר חמישי, פרק ג; תרגום מרומית: שרה דבורצקי.
 51. ^ פטר שפר, יודופוביה - גישות כלפי היהודים בעולם העתיק; פרק 1: גירוש ממצרים, טאקיטוס, עמ' 53.
 52. ^ יוסף בן מתתיהו, נגד אפיון, מאמר שני, פרק ב.
 53. ^ יוסף בן מתתיהו, נגד אפיון, מאמר ראשון, פרק לב, תרגום: יעקב נפתלי שמחוני.
 54. ^ אחד העם - משה(הקישור אינו פעיל, 3.11.2019)
 55. ^ ביקורת: נילי ואזנה ודנאל קאהן, ‏יציאת מצרים – לדרכי השימוש במקורות חיצוניים, קתדרה 111, מרץ 2004, עמ' 155-149