כוכבי יצחק הוא שמו של מאסף או כתב עת עברי שיצא לאור בווינה בשנים 18451870, במקביל להופעתו של המאסף כרם חמד. במאסף הופיעו יצירות ספרותיות מקוריות ומתורגמות, בין השאר של שמואל דוד לוצאטו, רחל מורפורגו, היינריך היינה ואלעזר בן יהודה מוורמס.

על שמו של כתב העת נקרא רחוב בתל אביב.