כופר (עונש)

עונש הניתן כתחליף למשפט פלילי

תשלום כופר הוא אפשרות הניתנת לעיתים לחשוד בעבירה כלכלית, ובפרט השתמטות ממס, כתחליף להעמדתו למשפט פלילי.

בקשה לתשלום כופר מוגשת על ידי החשוד, וההחלטה האם להיענות לבקשה (או לדחותה ולהגיש כתב אישום) וקביעת גובה הכופר הן בסמכותה של ועדה של רשות המיסים. תשלום הכופר בא בנוסף לתשלום מלוא המס הנדרש על פי חוק. השיקולים לבחירה במסלול הכופר הוצגו על ידי רשות המיסים:

לשם גיבוש שיקול הדעת המנהלי נשקלים, בין השאר, חומרת העבירה, מידת מעורבותו של החשוד בביצוע העבירה, הרשעות קודמות, תשלומי כופר בעבר, מצב אישי, בני משפחה התלויים בחשוד, העניין הציבורי בהעמדה לדין, הסרת המחדל, האם מדובר בעבירה של מייצג במסגרת מילוי תפקידו, האם מדובר בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות, הצורך בהרתעה באותו ענף, קיום עבירות לפי חוקים אחרים מעבר לעבירות לפי דיני המס ועוד.[1]

חקיקה שבה ניתנת אופציית כופר:

ועוד.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה