מסכת כלה רבתי

אחת המסכתות הקטנות
(הופנה מהדף כלה רבתי)

מסכת כלה רבתי הוא חיבור מתקופת הגאונים המידמה לתלמוד הבבלי ומפרש הלכות שונות בעיקר בענייני דרך ארץ.

מסכת זו נדפסה לראשונה בשנת תרכ"ד על ידי נחמן נתן קורונל בווינה על פי כתב יד שנכתב בסלוניקי בשנת רס"ט, נוסח זה היה רחב וכלל תשעה פרקים בניגוד ל'מסכת כלה' שהייתה ידועה עד אז שכללה פרק אחד בלבד.

תוכן פרקי המסכת עריכה

מסכת כלה רבתי כוללת תשעה פרקים (כך בסידור שפורסם במהדורת היגר):

  • שני הפרקים הראשונים בחיבור מפרש את הנאמר במסכת כלה - הדרכות חז"ל בקיום יחסי אישות.
  • הפרק השלישי והרביעי מפרשים את שלושת הפרקים הראשונים של מסכת דרך ארץ זוטא.
  • הפרק החמישי מפרש את פרק השישי של מסכת אבות - פרק קנין תורה.
  • הפרק השישי - התשיעי מפרשים הלכות המופיעות במסכת דרך ארץ רבה.

מהדורות עריכה

בשנת תרכ"ד הדפיס נחמן נתן קורונל בווינה את הספר "חמישה קונטרסים" ובו כמה מסכתות קטנות שמצא בכתב יד שנכתב בסלוניקי בשנת רס"ט. בין המסכתות נדפסה גם "מסכת כלה" שכללה עשרה פרקים. נוסח זה היה רחב ומפורט הרבה יותר ממסכת כלה שהייתה ידועה עד אז, והתאים לאזכורים שונים של מסכת כלה בספרי הראשונים שלא התאימו לנוסח הקצר יותר.

מאוחר יותר הודפס נוסח זה לצד הנוסח הרגיל בש"ס וילנא עם מעט הגהות ומראי מקומות. כדי להבדיל בין שני הקבצים, נקרא החיבור שהתגלה על ידי קורונל "מסכת כלה רבתי".

בשנת תרנ"ד הדפיס ישראל זליגמן את מסכת כלה רבתי בתוספת הקדמה וביאור בשם "מעיין גנים".

בשנת תרס"ו הדפיס הרב ברוך טולידאנו בטבריה את הפרק הראשון של כלה רבתי עם פירוש המיוחס לרבי אברהם הירחי על פי כתב יד מהעיר מקנס במרוקו.

מהדורה מדעית למסכת כלה רבתי התפרסמה על ידי מיכאל היגר בשנת תרצ"ו.

הודפס פירוש על המסכת שכתב הרב חיים קניבסקי.

מהדורות - מסכת כלה רבתי עריכה

לקריאה נוספת עריכה

קישורים חיצוניים עריכה