כנסיית העלייה (פירושונים)

דף פירושונים

כנסיות המציינות את עלייתו של ישוהאם התכוונתם ל...

בהר הזיתים:

אחר:

ראו גם