כנף (חיל אוויר)

יחידה בחילות האוויר

המושג כנף משמש לתיאור יחידות מוטסות בצבאות שונים. צורת הרבים של "כנף" במשמעותה הצבאית היא "כנפות", בניגוד לצורת הרבים הרגילה, "כנפיים".

מבנה טיפוסי של כנף בחיל האוויר האמריקאי, המכיל שני להקים שבכל אחד שלוש טייסות.

בחיל האוויר הישראלי כנף הוא בסיס טיסה שנמצאות בו טייסות טיסה וטייסות תומכות בלבד. זאת בניגוד לבח"א (ראשי תיבות של "בסיס חיל אוויר"), בסיס שנמצאות בו גם יחידות נוספות (למשל: יחידות קשר, חימוש, ציוד או מודיעין) שאינן טייסות טיסה.

טייסות התמיכה במערך ההגנה האווירית בחיל האוויר גם הן נקראות יחד "כנף", על אף שאין בהן טייסות טיסה.

בחיל האוויר האמריקני משמעות הכנף שונה במקצת, והיא מהווה מעין טייסת-על, הכוללת מספר טייסות. למרות זאת, לעיתים מציין המושג בפשטות בסיס של חיל האוויר.

בצי האמריקני מהווה הכנף טייסת-על הכוללת מספר טייסות והמוצבת בבסיס יבשתי ולא על גבי נושאת מטוסים.

ערך זה הוא קצרמר בנושא תעופה צבאית ובנושא חיל האוויר הישראלי. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.