כתב יד ותיקן 66

כתב יד ותיקן 66 (מכונה גם כתב ידי רומי או כי"ר) הוא כתב יד של מדרש ההלכה הספרא, הנמצא בספריית הוותיקן. מקובל במחקר לראות בו את בכיר כתבי היד של הספרא, ואחד מכתבי היד החשובים ביותר של ספרות חז"ל, וכנראה הקדום ביותר הנמצא בידינו (למעט קטעים בודדים מהגניזה). מעבר לחשיבותו לנוסח מדרש ההלכה יש לכתב היד חשיבות רבה במחקר הלשון העברית.

תיאור כתב היד עריכה

כתב היד נכתב על קלף בכתב יד מזרחי. הוא כנראה נכתב בבבל במאה התשיעית או העשירית. הוא מנוקד בניקוד בבלי כמעט מלא, הוטעם בהטעמה בבלית ובחלקו גם בהטעמה טברנית. חלקו האחרון בסמוך לפרשת בהר חסר.

תוכן כתב היד עריכה

יש בנוסח דמיון רב לכתב יד אחר של הספרא – כתב יד בית המדרש לרבנים באמריקה 2171. אך מעבר לזה הוא שומר על נוסח מקורי יותר. יש בו נוסחאות רבות שאינן מצויות בכתבי היד האחרים. לפי המחקר נשתמרו בו שרידים מעולים של לשון חז"ל ומינוחים מקוריים.

מהדורות עריכה

בהיותו נחשב לבכיר כתבי היד של הספרא שימש כתב היד כנוסח הפנים של מהדורת הספרא המדעית של לואיס פינקלשטיין. פינקלשטיין הספיק לסיים את עבודתו רק על דיבורא דנדבה ודיבורא דחובה (ניו יורק, תשמ"ג-תש"ן). .

מכון אופק הוציא עד היום (2018) שלושה כרכים של הספרא בהתבסס על כתב יד זה (ירושלים, תשע"ו). מהדורה זו מגיעה עד פרשת צו ומכילתא דמילואים. מהדורת פקסימיליה יצאה בניו יורק עם הקדמה של פינקלשטיין בשנת תשי"ז. כמו כן ישנה מהדורת העתקה של האקדמיה ללשון העברית. כיום ניתן לראות את כתב היד באתר ספריית הוותיקן.

לקריאה נוספת עריכה

קישורים חיצוניים עריכה