פתיחת התפריט הראשי

כתובה ממרשה

הכתובה ממרשה היא מסמך הכתוב בדיו על שבר חרס שגודלו 14 על 11 ס"מ. יש בו 11 שורות ועוד מילה בשורה 12. המסמך כתוב ארמית בכתב יהודי, והשמות בו אדומיים. הוא מתוארך בין סוף המאה השלישית עד ראשית המאה השנייה לפנה"ס. המסמך הוא חוזה הנישואין (כתובה) הקדום ביותר הידוע לנו. ייתכן מאוד שזו רק הטיוטה לכתובה, שכן במקום המיועד לחתימת העדים בתחתית המסמך (להלן שורה 12) אין מופיעות חתימות כלשהן. מבנה התעודה: שורה ראשונה - תאריך. שורות 5-2 - בקשת החתן מאבי הכלה. שורות 7-6 - הבטחת זכויות הבנים. שורות 9-8 - הסכמת אבי הכלה. שורות 11-9 - הנדוניה. שורה 11 - כניסת הכלה עם הנדוניה לבית החתן. הכתובה הוצגה במוזיאון ישראל באגף הארכאולוגיה.

המסמךעריכה

 1. בירח סיוון שנת 136 סילב[קוס מלכא
 2. קוסרם בר קוסיד הו בחדות לבבה [ ...אמר]
 3. לקוסיד בר קוסיהב איתי ארסנה [שמה
 4. בתולתא כען בעה אנה מנך זי ?[
 5. מראת בי תנתן לי כנומוס בנת [
 6. בנין דכרין זי יהוון לי מנה[
 7. ומראי ביתי וירתי מן ?[
 8. קוסיד שמע לקבל זי ק[וסרם אמר ויהב לי ית אר]סנה
 9. ברתה אנתה כזי יהב לה[.......יה]ב קוס<י>ד לארסנה
 10. ברתה זוד לבוש ומנאי[ ]שוין כסף זוזין 300
 11. נשאת ועלת לבית קוסרם זנה בעלה קבל
 12. חתם

תרגום לעברית:

 1. בחודש סיוון שנת 136 (בימי) סילב[קוס המלך
 2. קוסרם בן קוסיד, הוא מרצונו החופשי, [....אמר]
 3. לקוסיד בן קוסיהב: ישנה (אישה) ארסנה {שמה
 4. בתולה. עתה מבקש אני ממך ש?{...
 5. אשתי, תתן לי כמנהג הבנות [
 6. בנים זכרים אשר יהיו לי ממנה [
 7. ובעלי ביתי ויורשי מן ?[
 8. קוסיד שמע לאשר ק[קוסרם אמר ונתן לו את אר]סנה
 9. בתו (ל)אישה. כאשר נתן ל[... נת]ן קוס<י>ד לארסנה
 10. בתו רכוש: לבוש וכלי[ ] (אשר) שווים שלוש מאות זוזים כסף.
 11. נשאה וכנסה לבית קוסרם זה, בעלה, לפני....
 12. חתם

תאריך המסמךעריכה

שנת 136 היא שנה 176 לפנה"ס. לפי המניין הסלאוקי (הוא מניין השטרות המתחיל בשנת 312 לפנה"ס, שנת כיבוש בבל על ידי סלאוקוס הראשון. סלאוקוס המוזכר בתעודה הוא סלאוקוס הרביעי (187-175 לפנה"ס). התעודות הנזכרות בספר מקבים א', ובראשית מקבים ב' הם לפי המניין הסלאוקי. הנחת החוקרים היא שבקצה השורה נרשם גם שם המקום מרשה.

השמות הפרטייםעריכה

שמות הגברים הם בעלי המרכיב האדומי "קוס", שהוא שמו של האל האדומי הראשי. שם החתן כשם אבי הכלה. חלק מן השמות ידועים בתעתיק יווני ממרשה וממקומות אחרים כמו:, Kosiabos Kosnatanos ,Konramos

השם קוסרם מקביל לשם העברי יהורם/יורם המציין שהאל הוא מרומם מעל כולם. השם קוסנתנן מקביל לנתניהו, אלנתן, כלומר שהאל נתן את הילד שקיבל את השם. השם קוסיהב מקביל לשם קוס נתן. השם קוסיד הוא שם חדש באונומסטיקון האדומי. יד"ד מלשון אהוב, מקביל לידידיה, או לתיאופילוס ביוונית.

ארסינואה שהוא שמה של הכלה הוא שם יווני. ניתן לראות פה כבר השפעה יוונית על הדור הצעיר שקיבל כבר שמות שאינם אדומיים.

לקריאה נוספתעריכה