לוואי (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

משמעות: משני

מילה שמשמעותה: משני, נלווה, משלים, נספח.

משמעות: תקווה

מילה שמשמעותה: תקווה, לו, מי ייתן. "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו" (ירושלמי, חגיגה, פ"א ה-ו), "ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו" (בבלי, ברכות כ"א א')