יהודה לייב סרוואל

אישיות תורנית
(הופנה מהדף לייב סרוואל)

הרב יהודה לייב סרוואל (נפטר באייר ה'שע"ז, 1617) היה רבה של ונציה וראש ישיבה בעיר, מגדולי רבני יהדות איטליה במאה ה-16.

ביוגרפיה עריכה

תלמידו של הרב שמואל יהודה קצנלבוגן. ישב כדיין בבית דינו של הרב בן ציון צרפתי. לאחר פטירתו, התמנה לרבה של ונציה ועמד בראשות ישיבה בעיר. היה הגזבר של הכספים שנאספו באיטליה עבור ארץ ישראל[1][2]. עמד בקשרי ידידות עם רבי יהודה אריה די מודינה, שאף דן בבית דינו בצעירותו[3].

התכתב עם גדולי דורו באיטליה, בהם רבי יששכר בר איילנבורג[4], רבי יעקב לבית הלוי[5].

בעת שפרצה המחלוקת על המקווה ברוביגו, הצטרף למכשירים את המקווה, בניגוד לעמדת הרבנים אבטליון בן שלמה מקונסיליו, משה רפא פורטו, יהודה סאלטרו ועוד. פסקו בסוגיה זו הובאה בספר "משבית מלחמות", ותשובות האוסרים התפרסמו בספר "פלגי מים".

נפטר ב-1617, אייר ה'שע"ז בפדובה. רבי יהודה אריה די-מודינה כתב קינה על מותו[6]. בנו רבי נחמיה סרוואל כיהן כדיין בוונציה.

חלק מתשובותיו פורסמו בשו"ת נחלת יעקב של תלמידו ר' יעקב בן אלחנן הלפרין (אלפרון)[7], ובספרי שו"ת נוספים של חכמי דורו[8]. היה בעל ידיעה בערבית יהודית, ולחלק מהדעות תרגם לערבית את פירוש רב סעדיה גאון לשיר השירים[9].

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ כתבי רבי יאריה יהודה מודינא (מהד' בלוי) עמ' 105
  2. ^ משה אביגדור שולוואס, רומא וירושלים, עמ' 105
  3. ^ זקני יהודה תשובה צט, ועוד
  4. ^ שו"ת באר שבע סימן עב, שם כתב עליו: "הגאון המופלא אריא דבי עילאה ותתאה גבר מרא דאתרא מהר"ר ליב סרוואל יצ"ו... הגאון המופלא הנ"ל במקום גדולתו שם ענותנותו שבשפלנו זכר לנו ושלח לי זה הפסק אחר שנדפס". הוא אף כתב הסכמה לספר "באר שבע".
  5. ^ שו"ת מהר"י לבית הלוי כלל ד סוף סימן כד
  6. ^ דיוואן, רז (עמ' 212)
  7. ^ סימן מא, סימן מג, סימן כא, נ ונא
  8. ^ שו"ת מהר"ם גלאנטי סימן קכה; שו"ת מהרי"ט סימן קמח.
  9. ^ ויינער עמ' 64