לשכת המהנדסים

לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל (ע"ר) היא הגוף המקצועי היציג של ציבור זה בארץ, ומטרתה להוות גוף לאומי מרכזי, אשר מטפח ומקדם את המשק בתחומי ההנדסה, האדריכלות והטכנולוגיה, ובמקביל פועל לקידום המעמד המקצועי של המהנדסים והאדריכלים במדינת ישראל.

היסטוריהעריכה

הלשכה היא ממשיכתה של אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל (א.א.א.י), שנוסדה בשנת 1922, הקימה את בית המהנדס והאדריכל בשנת 1936, וייסדה מוסדות ציבור כגון: מכון התקנים הישראלי, המכון לפריון העבודה והייצור ומרכז הבנייה הישראלי.

לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל הוקמה בשנת 1985 לפי הסכם בין א.א.א.י, הסתדרות המהנדסים בישראל וארגון האקדמאים העצמאיים במקצועות ההנדסה, האדריכלות והטכנולוגיה בישראל.

הלשכה הביאה לחקיקת חוק המהנדסים והאדריכלים בכנסת בשנת 1958 – החוק שבא להסדיר את מקצועות ההנדסה והאדריכלות בישראל, ולהבטיח שהציבור יקבל שירות מקצועי (תכנון, ייעוץ, פיקוח וביצוע) רק ממי שהוסמך לכך. חוק זה עבר שינויים, שהאחרון בהם היה בשנת 1992.

מעמד לשכת המהנדסיםעריכה

הלשכה מוכרת בחוק המהנדסים והאדריכלים, חוק התכנון והבנייה, חוק התקנים וחוק האיל"ח. הלשכה מוכרת על ידי גופים ממשלתיים, דוגמת משרד הכלכלה (האחראי מטעם הממשלה על חוק המהנדסים והאדריכלים), כארגון היציג של מקצועות ההנדסה והאדריכלות בישראל.

הלשכה מוכרת על ידי נשיא ביהמ"ש העליון והנהלת בתי המשפט, כארגון המקצועי והציבורי הממנה עבור בתי המשפט בישראל את המומחים בתחומי ההנדסה והאדריכלות.

הלשכה ממנה את נציגי הציבור המקצועי בוועדות התכנון והבנייה המקומיות, המחוזיות והמועצה הארצית, ועדות למסירת עבודות חוץ למתכננים במשרדי הממשלה וכדומה.

מוסדות לשכת המהנדסיםעריכה

כמוסדות הלשכה מוגדרים רק מוסדות נבחרים הפועלים על פי התקנון ומכוחו. בלשכת המהנדסים – ועידה ארצית, בה ייצוג לכל המקצועות על פי משקלם היחסי, הנהלה, יו"ר, נשיא וועדת ביקורת. יו"ר הלשכה הוא מהנדס אהוד נוף, המכהן גם כיו"ר הסתדרות המהנדסים בישראל. נשיא הלשכה הוא מהנדס יצחק רז. במסגרת לשכת המהנדסים פועלות אגודות מקצועיות בתחומים שונים: אגודת מהנדסי מכונות, אגודת מהנדסי כימיה וכימאים, אגודת מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה, אגודת מהנדסי תעשייה וניהול, אגודת מהנדסי בטיחות, אגודת מדע מחשבים ותוכנה, אגודת סביבה וקיימות, איגוד המהנדסים לבניה ותשתיות, עמותת האדריכלים המאוחדים ואיגוד מהנדסי ערים. בתוך האגודות פועלים ענפים מקצועיים בנושאים ספציפיים או רב-תחומיים. ללשכה 4 סניפים אזוריים: סניף ת"א והמרכז, סניף חיפה והצפון, סניף באר-שבע והדרום וסניף ירושלים והסביבה. לאחרונה הפעילה לשכת המהנדסים סניפים גם במקומות עבודה בהם נמצא ציבור גדול של מהנדסים: חברת החשמל, התעשייה האווירית, התעשייה הצבאית, בזק ועובדי צה"ל.

תחומי פעילות הלשכהעריכה

  • עדכון מקצועי באמצעות מערך השתלמויות המציע קורסים, כנסים לאומיים ובינלאומיים, ימי עיון, סמינרים, סיורים מקצועיים, הרצאות מקצועיות וכדומה, במטרה לחשוף את המהנדסים באופן מתמיד לעדכונים ולחידושים הרבים בתחום, ובכך לשפר ולקדם את רמתם המקצועית.
  • ייזום ושינוי חקיקה בתחומים הנדסיים וטכנולוגיים, בין השאר לשם ייחוד פעולות מקצועיות רק למהנדסים ואדריכלים בלבד על מנת שהציבור יקבל שירותים בתחום זה רק ממי שהוסמך לכך.
  • ייצוג מקצועות ההנדסה במוסדות ציבוריים וסטטוטוריים: ללשכת המהנדסים 9 נציגים במועצת ההנדסה והאדריכלות, הגוף הסטטוטורי של תחום ההנדסה. ללשכה נציגות במוסדות חשובים נוספים כגון: מכון התקנים הישראלי, מוסדות להשכלה גבוהה, ועדות כנסת, וועדות רשם המהנדסים, ועדות הבנייה המחוזיות והמקומיות ועוד, ובכך מתאפשר לה להשפיע ישירות על המתרחש במשק ולקדם את מעמד המקצוע במדינה.
  • מינוי בוררים ומומחים כשירות לבתי המשפט ולקהל הרחב
  • קשרים עם ארגונים מקבילים בארץ ובחו"ל
  • קשרים עם המוסדות האקדמיים בהם נלמדים מקצועות ההנדסה, האדריכלות, המדע והטכנולוגיה ובמקביל קשרים עם גופים בתעשייה.
  • פעילות לשילוב סטודנטים להנדסה בסוף לימודיהם ובוגרים צעירים בפעילויות המקצועיות של הלשכה במטרה לטפח את דור העתיד ולסייע להשתלבותו בשוק העבודה.
  • פרסום מידע רלוונטי לציבור האקדמאי טכנולוגי באמצעות אתר הלשכה ומידעונים אלקטרוניים

נשיאי לשכת המהנדסיםעריכה

שם שנים תפקיד זמן בתפקיד
יוסף לוי 1885-1949 נשיא 1922-1923
יוסף ברלין 1877-1952 נשיא 1923-1924
מ. בורגר - נשיא 1924-1925
יעקב ריזר 1893-1974 נשיא 1935-1928
משה לדיז'נסקי - נשיא 1941-1942
יעקב בן-סירה שיפמן 1899-1994 נשיא 1943-1945
מרדכי-חיים שטרן 1914-1975 נשיא 1948-1949
אברהם יסקי 1927-2014 נשיא יו"ר-1984-87, נשיא-1987
יובל נאמן - נשיא 1998-2002
יואב סרנה - נשיא 2005-2013
יצחק רז - נשיא 2016-2019
ד״ר עמנואל צבי ליבן - נשיא 2020- היום

יו"רי לשכת המהנדסיםעריכה

שם שנים תפקיד זמן בתפקיד
יצחק וילנצ'וק - יו"ר 1950-1952
אלחנן פלס - יו"ר 1984-1986
אוריאל שלון - יו"ר 1953-1956, 1960-1963
ארנולד משה ארנן - יו"ר 1958-1957
אלכסנדר צצ'יק - יו"ר 1963-1966
אריה שרון 1900-1984 יו"ר 1966-1970
אוריאל שטוק 1934-2007 יו"ר 1978-1981, 1982-1983
אורי הרמל - יו"ר 1981-1982
אברהם יסקי 1927-2014 יו"ר 1984-1987
יעקב חי - יו"ר 1997-2001
עמוס ברקוביץ - יו"ר 2001-2002
יצחק רז - יו"ר 1987-1990, 2002-2015
אהוד נוף יו"ר 2016-היום


מנכ"לי לשכת המהנדסיםעריכה

שם שנים תפקיד זמן בתפקיד
אלחנן פלס - מנכ"ל 1952-1972
משה קריסטל - מנכ"ל 1986-1994
אלי כהן-קגן - מנכ"ל 1997-2002
גיל שביט - מנכ"ל 2002-היום


ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  • [1], אתר לשכת המהנדסים