מארב טק"א

מארב טק"א הוא הצבה של סוללת טילי קרקע אוויר או חלק ממנה כמארב במיקום זמני במטרה ליירט מטוסי אויב שצפויים לחלוף בנתיב סמוך תוך ניצול הפתעה לטייס.

פריסת קבע של סוללות טילי קרקע אווירעריכה

סוללות טילי הקרקע הם מכלולים מורכבים שבהם בדרך כלל מרכז שליטה ופיקוד, מכ"מי גילוי, משגרים, טילים, אמצעים מכניים להחלפת טילים ומערך טכני ולוגיסטי תומך. מורכבות המכלולים, גודלם הפיזי ופגיעותם להתקפה יבשתית או אווירית מחייבות הצבתן בבסיסי קבע. בבסיס הקבע מבנים קשיחים ומחפורות להגנה על חלקי המערכות, תותחי נ"מ כנגד תקיפת מטוסים מנמיכי טוס וכן מערך תמיכה שוטפת בצרכים הטכניים המיוחדים הדרושים לתחזוקתה המורכבת. מיקום בסיסי הקבע בשילוב מעטפת היירוט של הטילים יוצר "מפת כיסוי אזורית" של מערך הטק"א (המכונה בשם אמ"ט - אזור מוכה טילים). מפת הכיסוי שימושית בעת תכנון נתיבי טיסות בגיחות מבצעיות לשטח מדינת אויב או בסיורי שגרה בקרבת גבולות המדינה.

טקטיקה של "דילוג" סוללה לאתר חלופי זמני משנה את מפת הכיסוי וחושפת מטוסי אויב לירי טילים. מנגד, כרוך דילוג של סוללה בהנעה של כלים כבדים, להשבתה של הסוללה עד לפריסתה לאתר הזמני ובחזרה לאתר הקבע וחושפת אותה לסיכון אם מיקומה החדש יתגלה על ידי האויב.

מאפיינים טקטיים של מארבי טק"אעריכה

למארבי טק"א מאפיינים שנועדו להגדיל את סיכויי הפלת מטוסי האויב ולהגדיל שרידותו כדלקמן:

  1. בדרך כלל ידלגו סוללות לטווח יירוט בינוני שהן ניידות מצד אחד ובעלות טווח יירוט משמעותי.
  2. ידלג חלק קטן והכרחי של הסוללה בלבד (מרכז השליטה והבקרה, ומשגר אחד או משגרים בודדים וכוחות טכניים הכרחיים). זאת במטרה לצמצם סיכויי חשיפה, צימצום בסיכון לחלקי סוללה מסוימים וחסכון במאמץ לוגיסטי.
  3. הדילוג והפריסה נעשים בשעות הלילה במטרה לצמצם את סיכויי הגילוי של המארב והקטנת אי כשירותה בשעות היום.
  4. בזמן הדילוג ולאחר התמקמות המארב, נשמרת דממת אלחוט ונמנע השימוש במכ"ם הגילוי עד להתראת הבקרה האווירית בדבר חדירת מטוסי אויב לתחום היירוט.
  5. באתר הזמני מוסווים רכיבי הסוללה באופן שיקשה על איתורם בתצלומי אוויר, בין צמחייה, לצד מבנים ואף מתחת לענפי עצים.
  6. לאחר ירי טיל או לאחר חשיפה אחרת יחזרו בדרך כלל רכיבי הסוללה אל אתר הקבע.

אמצעים לאיתור מארב טק"אעריכה

איתור מארבי טק"א יכול להיעשות במספר אמצעים: