האם התכוונתם ל...

  • סמטה – דרך צרה
  • מבוי סתום – דרך ללא מוצא, ובהשאלה: הגעה למצב שאין ממנו מוצא, מכשול שאינו עביר
  • מבוי בהלכה - רחוב קטן הסגור משלוש רוחותיו, רחוב ללא מוצא המשמש אך ורק את דייריו.