מבנה תכולת העבודה - WBS

מסמך תכנון ומעקב אשר מנהלי הפרויקט יוצרים בעזרת צוות הפרויקט בשלב התכנון שלו

מבנה תכולת העבודהאנגלית: Work Breakdown Structure) בניהול פרויקט הוא מסמך תכנון ומעקב אשר מנהלי הפרויקט יוצרים בעזרת צוות הפרויקט בשלב התכנון שלו. יצירת מבנה תכולת העבודה מהווה מתודה מרכזית בשלב התכנון של הפרויקט כפי שמפורט במהדורות השונות של ספרי PMBOK[1] של ארגון PMI.

Workbreadown structure sample.png

יצירת המבנה הוא תהליך בו מתייחסים אל תוצריו של הפרויקט או של אחד משלביו, ומחלקים את העבודה הנדרשת לביצוע התוצרים לחבילות עבודה אשר ניתן לאמוד את המשאבים הדרושים להן, מבחינת זמן עבודה ועלות. תוצר התהליך הוא מסמך "מבנה תכולת העבודה" (WBS), אשר נכנס למסמכי ניהול הפרויקט ומשמש כתשומה לתהליכים נוספים במהלך מחזור החיים של הפרויקט.

תהליך העבודה על מבנה תכולת העבודהעריכה

התשומות ליצירת ה-WBS הן: תיאור תכולת העבודה (SOW), מסמכי דרישות לפרויקט ונוהלי תהליכים ארגוניים שונים.

במסמך תיאור תכולת העבודה נעזרים מכיוון שהוא מכיל תיעוד של כלל התוצרים של הפרויקט, מהם גוזרים את המשימות שדרושות לביצועם.

במסמכי דרישות לפרויקט מפורטות דרישות טכניות, רמת איכות מצופה או כל הנחיה נוספת שקשורה לתוצרי הפרויקט ואף מהן ניתן לגזור משימות להתייחסות.

בנוהלים ארגוניים שונים אשר יכולים להשפיע על יצירת ה-WBS, ניתן למצוא שיטות עבודה, לקחים שנלמדו מפרויקטים קודמים, תבניות עבודה ועוד.

את ה-WBS נהוג להכין בשיתוף הצוות שיעבוד על הפרויקט או חלק ממנו, על מנת לקבל תמונה מלאה של חבילות העבודה הנדרשות לביצוע הפרויקט.

השכבות הגבוהות של המסמך מוגדרות על פי התוצרים העיקריים של הפרויקט ויכולות להשתנות מפרויקט לפרויקט או בין תחומים שונים. את אלו מפרקים למשימות מוכוונות תוצר ואותן בתורן למשימות קטנות יותר לפי הצורך, עד לרמה של "חבילת עבודה", שהיא יחידת תכולת עבודה מוגדרת ותחומה הניתנת לניהול מבחינת קביעת לוחות זמנים, השמת צוות, הערכת עלויות, איתור סיכונים ובקרה על ביצועה.

מכיוון שה-WBS הוא מסמך יסודי ועל סמך הנתונים המפורטים בו נהוג לתכנן את תוכנית העבודה לפרויקט, המסמך הסופי צריך להכיל את חבילות העבודה שיקיפו את כל תכולת הפרויקט. זאת למעט בפרויקטים גדולים אשר בהם ניתן להכין מסמכים נפרדים לשלבים שונים בפרויקט, או בפרויקטים המכילים חוסר ודאות אשר מצריך מחקר נוסף לפני הכנת המסמך.

שיטות להצגת ה-WBSעריכה

 
WBS במבנה עץ

את ה-WBS ניתן להציג בצורת עץ, בצורת טקסט או בצורת טבלה.

את החלוקה לחבילות העבודה ניתן לעשות במספר דרכים, לדוגמה: חלוקה לאבני דרך בתהליך, חלוקה לתוצרים, חלוקה לתחומי התמחות, לאתרי פעילות ועוד.

שימושים ב-WBS במהלך הפרויקטעריכה

מסמך תכולת העבודה המוכן הוא מסמך מרכזי עבור מנהלי הפרויקט, והוא משמש למספר תשומות ניהוליות במחזור חייו של הפרויקט:

 
WBS במבנה טבלה
 
WBS במבנה טקסט
  1. אמידת זמנים ועלויות, לעיתים במסמך מילון מבנה תכולת העבודה (WBS Dictionary)
  2. יצירת רשימת פעילויות
  3. יצירת תרשים גאנט
  4. הערכת סיכונים
  5. בקרה על ביצוע העבודה
  6. בקרת תכנון מול ביצוע
  7. תיקוף תוצרים

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ מדריך גוף הידע בניהול פרויקטים PMBOK Guide, דיונון