מדיה ויקי:Abusefilter-warning-remove-notice

אזהרה: המסנן האוטומטי זיהה כי בכוונתך לבצע עריכה שאינה תורמת למיזם. אין להסיר הודעות בעניין הצבעות מחיקה ומחלוקת והודעות בעניין דיוני חשיבות עד לאחר סיום הדיון וההצבעה. הסרת ההודעות אינה מפסיקה את הדיון או ההצבעה ולכן רק מפריעה להליך התקין של ניהול הדיון או ההצבעה.
  • אם תוכן הערך אינו יאה בעינך, באפשרותך לפנות לדף השיחה של הערך.
  • אם הערך הושחת, יש לשחזר את הדף לקדמותו.
  • אם עריכה זו אינה מזיקה, באפשרותך ללחוץ על "שמירה" בשנית, ולדווח על השגיאה.
מסנן 2 משתמש בהודעה זו.
מסנן 2 משתמש בהודעה זו.