מדיה ויקי:Spam-whitelist

# ניתן לציין כאן כתובות אינטרנט המוגדרות כספאם וכך לאפשר את השימוש בהן.
# רשימה זו משפיעה על הוויקי המקומי בלבד.
#
# תחביר השימוש הוא:
# יש להשתמש ב-\ לפני נקודה, ובתחילת וסוף הכתובת יש להציב \b
# יש להחליף מופעים של \ בכתובת האינטרנט ל /
# בכדי להציב הערה יש להשתמש ב'#' ורווח לפניה
# סדר הכתובות מסודר בסדר אלפאבתי

#

\bwww\.(?:qdushat-zion|rabbibrand|marechoen|merchavim|balta|orhaorot|shaulicohen)\.022\.co\.il\b
\barticles\.co\.il/article/(?:150840|151360|38017|78577|90818|12490|6227|8980)\b
\bberlinertageszeitung\.de\b
\bblog\.onlyfans\.com\b
\bcarmonia\.net\b
\bclub50\.co\.il/article/eXXuGPAPVO\b
\bmusique.arabe\.over-blog\.com/article-15994678\.html\b
\bworldchesslinks\.net\b
\byoutu\.be\b
\bcosmoetica\.com\b

 # Temporary links

 #