בתורת החוגים, מודול נאמן הוא מודול מעל חוג , שהמאפס שלו טריוויאלי.

אם מודול מעל חוג מנה , אז הוא גם מודול מעל , ושם המאפס שלו מכיל את . לכן, כאשר מודול נאמן, מובטח שהוא אינו מוגדר מעל חוג מנה אמיתי של , אלא רק מעל עצמו.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה