מוסכמת סימן (פיזיקה)

בחירה שרירותית בין סימן פלוס ומינוס של גדלים פיזיקליים

בפיזיקה, מוסכמת סימן היא בחירה שרירותית בין סימן פלוס ומינוס של גדלים פיזיקליים. בחירה שכזו נתונה רק כאשר שתי התצורות שקולות מבחינת משמעותן - כלומר ניתן לתאר אותה מערכת פיזיקלית בדיוק, באמצעות שני הסימנים ובלבד שהבחירה תהא עקבית. מאחר שהבחירה במוסכמה נתונה בידי המשתמש, מחברים שונים עשויים לעשות שימוש בסימן שונה להתייחסות לאותן מערכות או נושאים. מחלוקות הנוגעות למוסכמות סימן הן לעיתים מקור לבלבול, ואי הבנה, ועשויות אף להוביל לטעויות בעבודות מדעיות. לכן מקובל להקדים ולהצהיר מפורשות על מוסכמת הסימן בה משתמשים. באופן כללי, מוסכמת סימן היא מקרה מיוחד של בחירת מערכת קואורדינטות עבור ממד אחד. המושג מוסכמת סימן משמש לעיתים במובן רחב יותר, המתייחס גם לגורמים של i ושל 2π, ולא רק לבחירת סימן פלוס ומינוס.

מוסכמות בתורת היחסותעריכה

חותמת מטריתעריכה

במרחב-זמן של תורת היחסות, חותמת (סיגנטורה) המטריקה עשויה להיות (- - - +) או (+ + + -). מוסכמה דומה משמשת בתאוריות יחסותיות ממדים גבוהים יותר. לחותמת שמות שונים:

- - - +:

− + + +:

החותמת + − − − תואמת את הטנזור המטרי הבא:

 

והחותמת − + + + תואמת את מטריצת הטנזור המטרי הזו:

 

עקמומיותעריכה

טנזור ריצ'י מוגדר כצמצום של טנזור העקמומיות של רימן. חלק מהמחברים משתמשים בצמצום  , בעוד אחרים ב-  . הודות לסימטרייה של טנזור רימן, הגדרות אלו נבדלות בסימן מינוס יחיד. למעשה, ההגדרה השנייה של טנזור ריצ'י היא  , כך שהסימן של טנזור ריצ'י אינו משתנה, דבר זה אפשרי שכן שתי המוסכמות מתייחסות לסימן של טנזור רימן. ההגדרה השנייה פשוט מקזזת את הסימן, ומתאימה לעבודה עם ההגדרה השנייה של טנזור רימן.

מוסכמות סימון נוספותעריכה

ראו גםעריכה

אוריינטציה (אלגברה ליניארית)

לקריאה נוספתעריכה

  • Charles Misner; Kip S Thorne & John Archibald Wheeler (1973). Gravitation. San Francisco: W. H. Freeman. עמ' cover. ISBN 0-7167-0344-0.