מחוזות (אובלסטי) של רוסיה

חלוקה מנהלית של רוסיה
(הופנה מהדף מחוזות רוסיה)