מערך מדעי ההתנהגות (צה"ל)

מערך מדעי ההתנהגות ומרכז מדעי ההתנהגות (ממד"ה) הוא מערך מקצועי, הפרוס בכל זרועות ויחידות צה"ל, כאשר המחלקה שהיא הסמכות המקצועית שייכת לאגף כוח אדם (אכ"א) בצה"ל. יעוד המערך הוא ליישם ידע מתחומי הפסיכולוגיה והסוציולוגיה לטובת שיפור האפקטיביות של יחידות צה"ל ולטובת מיצוי וטיפוח המשאב האנושי. במערך משרתים אנשי מדעי ההתנהגות - פסיכולוגים וסוציולוגים שתפקידם הוא לפתח תשתיות ידע, באמצעות מחקרים וסקרים על נושאים שונים שקשורים להתנהגות ועמדות חיילי וקציני צה"ל ולתת תמונת מצב רלוונטית ועדכנית למפקדים. בין תפקידיו המגוונים של המערך: מיון ושיבוץ, מחקרי מוטיבציה, פיתוח מנהיגות, הערכת קצונה בכירה וייעוץ ארגוני. במערך ממד״ה משרתים יועצים ארגוניים (חלקם חוזרי שירות) עתודאים בתחומי מדעי ההתנהגות, קצינות מדעי ההתנהגות ומאבחנות מדעי ההתנהגות. היועצים הארגוניים כפופים למפקדים האג"מיים או מפקדי בסיסים ועד ראשי מחלקות, ראשי אגפים וזרועות במטרה לספק ייעוץ ארגוני וייעוץ אישי לטובת קידום מטרות צה"ל. המחלקה ממוקמת במחנה דורי. מחקריה ופרסומיה של המחלקה מסווגים בדרך כלל.

ראש מערך מדעי התנהגות כיום היא אל"ם ד"ר הדס מינקה-ברנד.

ממד"ה מחולקת לארבעה ענפים (פרקטיקות): ענף פיתוח וייעוץ ארגוני (פא"ר), ענף פיתוח מערכות מיון, ענף הערכת קצונה בכירה וענף מחקר. אלו מתקיימות בעיקר מבסיס המטה שבמחנה תל השומר. בנוסף, היא מנחה את דיסציפלינת פיתוח המנהיגות, שעיקר פעולותיה בבית הספר למנהיגות שבבית גולדמינץ נתניה.

כל ענף משמש הסמכות המקצועית, היחידה בתחומו, ליועצים במערך הפרוס ביחידות צה"ל והוא קובע את המדיניות והקווים המנחים על פי הם פועל המערך בתחומו.

היסטוריהעריכה

המחלקה הוקמה ב-1980 כיחידת המשך ליחידה לפסיכולוגיה צבאית, ומפקדה הראשון היה הפסיכולוג הראשי של צה"ל אלוף-משנה ראובן גל.

מיוןעריכה

קציני מערך מדעי ההתנהגות קובעים את קריטריוני המיון האיכותי (קב"א, דפ"ר וכיוצא בזה) בגיוס לצה"ל. בין תפקידיו של המערך בתחום זה: לבנות, לפתח ולתחזק את המערכות המרכזיות למיון כוח אדם, ובהן מערכות המיון והשיבוץ הראשוני של מועמדים לשירות ביטחון; וכן לייעץ, לפקח ולבקר מקצועית את מערכות המיון של כוח האדם בצה"ל.

מחקרי מוטיבציהעריכה

המערך עורך בקביעות סקרים ומחקרים לבדיקת רמת המוטיבציה לשרת, המוכנות לשרת (סובייקטיבית ואובייקטיבית), מידת ההתמדה בשירות ועוד. תוצאות המחקרים מועברות גם למשרד החינוך ומאפשרות לזהות בעיות ועניינים הדורשים דגש או טיפול מיוחד ולשפר את התאמת התוכנית "הנכונות לשרת והמוכנות לצה"ל" שמפעיל המשרד ליעדיה.

המערך הגדיר את המושג פעולות צבאיות לא-מלחמתיות (MOOTW- Military Operation Other Than War) בהקשר הישראלי, מונח שהיה בשימוש צבא ארצות הברית, לדּוֹקְטְרִינָה אשר מאפשרת להשתמש במשאבים צבאיים לפעולות מעבר ללחימה ממש.