מטלת ביצוע

מטלת ביצוע היא מטלה לימודית המציגה בעיה מהחיים הדורשת פתרון או מטלה הדורשת ביצוע של משימה.

במטלת ביצוע התלמיד מדמה תפקוד כפי שהיה מתפקד בחיי היום-יום.

במטלת ביצוע יש מספר תשובות אפשריות, והתלמיד נדרש למצוא אחת מהן תוך שימוש בידע קיים ונרכש.

מטרת מטלת הביצוע היא הערכת יכולתו של התלמיד ליישם תוכני למידה תוך כדי הפעלת שיקול דעת, תכנון, ארגון ומיזוג מידע, הסקת מסקנות וביקורתיות.

מטלת ביצוע מסתיימת כאשר התלמיד מפיק תוצר חשיבה ומציג אותו.

לקריאה נוספתעריכה

  • נוסינוביץ, ר. ודודי, ו. (2000), הערכה אפשר גם אחרת. המרכז להוראת המדעים, ירושלים.
  • בירנבוים, מנוחה (1997), חלופות בהערכת הישגים, תל אביב: הוצאת רמות-אוניברסיטת ת"א

קישורים חיצונייםעריכה