מטריצת קושי

במתמטיקה, מטריצת קושי היא מטריצה A בגודל m×n שאיבריה נתונים על ידי:

כאשר ו- הן סדרות של איברים השייכים לשדה , כך שאיברי הסדרות שונים זה מזה.

תכונותעריכה

  • כאשר m=n, הדטרמיננטה של מטריצת קושי, הידועה בשם דטרמיננטת קושי נתונה על ידי הנוסחה המפורשת:
 
  • מנוסחה זו, ומהעובדה שאיברי הסדרות שונים זה מזה, נקבל כי מטריצת קושי היא תמיד מטריצה הפיכה.
  • כל תת מטריצה של מטריצת קושי היא מטריצת קושי.

דוגמאותעריכה

מטריצת הילברט היא מקרה פרטי של מטריצת קושי כאשר מתקיים

 

לקריאה נוספתעריכה

  • A. Gerasoulis, A fast algorithm for the multiplication of generalized Hilbert matrices with vectors, Mathematics of Computation, 1988; vol. 50, no. 181, pp. 179-188.
  • I. Gohberg, T. Kailath, V. Olshevsky, Fast Gaussian elimination with partial pivoting for matrices with displacement structure. Mathematics of Computation, 1995; vol. 64, no. 212, pp. 1557-1576.
  • P.G. Martinsson, M. Tygert, V. Rokhlin, An   algorithm for the inversion of general Toeplitz matrices, Computers & Mathematics with Applications, 2005; 50, pp. 741-752.