פתיחת התפריט הראשי

מיגל דויטש

פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב

ביוגרפיהעריכה

דויטש נולד בארגנטינה ועלה לישראל בגיל 10. למד בתיכון בליך, שברמת חן. את שירותו הצבאי עשה בחיל המודיעין. רכש את השכלתו המשפטית באוניברסיטת תל אביב, וסיים בהצטיינות. התמחה במשרד עו"ד פרופ' יובל לוי ושות', בתחום דיני תאגידים ומשפט מסחרי וקיבל רישיון עריכת דין בשנת 1982. בין השנים 19821989 שימש כעורך דין פעיל במשרד עו"ד יורם סמואל. במקביל למד במסלול ישיר לדוקטורט במשפטים, באוניברסיטה העברית בירושלים, אותו קיבל בשנת 1988. מנחהו לדוקטורט היה פרופ' ושופט בית המשפט העליון (בדימוס) יצחק אנגלרד. בשנת 1990 הצטרף לסגל הבכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

דויטש מלמד קורסים בדיני חוזים, דיני קניין ומשפט מסחרי. בעבר לימד גם את הקורסים בדיני נזיקין, בתורת המשפט ובקניין הרוחני. דויטש משמש גם כמרצה במספר אוניברסיטאות ומכללות נוספות, בעיקר בתחום דיני קניין ודיני חוזים, וכן מרצה במכוני השתלמויות שונים. בעבר אף כיהן כמנהל המכון להשתלמות עורכי דין.

בשנת 2010 מונה לחבר בוועדת טירקל לחקר המשט לעזה.

נשוי לד"ר אורנה דויטש, גם היא מרצה למשפטים, ואב לשלושה.[1]

תפקידים נוספיםעריכה

באוניברסיטהעריכה

 • כהונה במשך כ-6 שנים בתפקיד הממונה על המשמעת (סטודנטים) באוניברסיטת תל אביב (תחילה – סגן הממונה).
 • כהונה במשך כ-4 שנים בתפקיד נשיא בית הדין לערעורים של המערכת המשמעתית באוניברסיטה (סטודנטים).
 • יו"ר וחבר, מעת לעת בהרכבים של בית הדין המשמעתי למרצים באוניברסיטת תל אביב.
 • חבר בוועדה האוניברסיטאית לתכנון אקדמי באוניברסיטת ת"א המשמשת כוועדה עליונה לתכנון, ויו"ר ועדת הנהלים של האוניברסיטה.
 • חבר בוועדת ההיגוי האוניברסיטאית באוניברסיטת ת"א לקידום ההוראה והשירות באוניברסיטה, בראשות סגן הרקטור.
 • חבר הסנט המצומצם באוניברסיטת תל אביב.

תפקידים ציבורייםעריכה

עבודת חקיקהעריכה

 • דויטש עסק במשך 17 שנים, עבור משרד המשפטים, בהכנת הקודקס האזרחי החדש, במסגרת הוועדה לקודיפיקציה של המשפט האזרחי, בראשות הנשיא (בדימוס) פרופסור אהרן ברק, בה היו חברים מיטב המומחים בישראל של המשפט האזרחי. במסגרת זו שימש גם כחבר בוועדות-משנה של ועדה זו: ועדה לעניין איחוד תרופות בחוזים ונזיקין; ועדה לחקיקה של חוק ירושה חדש; וועדה לעניין התיישנות. שימש חוקר הראשי של ועדת הקודיפיקציה. במסגרת עבודה זו הכין את הצעת המבנה של הקודקס, הגיש והציג מחקרים מגוונים, וכן הכין לדיונים בוועדה, והציג בדיונים, את הצעות הנוסח של הגרסאות המתקדמות של הקודקס כולו (כ-900 סעיפים). הצעות הנוסח האלה הובאו לדיונים בוועדה ובעקבות כך הכין את הנוסחים המיישמים את ההחלטות בדיונים.
 • הכין עבור משרד המשפטים הצעות החקיקה של חוק המחשבים (1995) ושל חוק עוולות מסחריות (1999), וליווה באופן פעיל את הדיונים בשלבי החקיקה השונים בכנסת, לרבות הופעות בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, והכנת הניסוח המתחייב מן ההחלטות, עד להשלמת תהליכי החקיקה.
 • הופיע בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בדיונים על הכנת חוק ההתיישנות החדש.

ספריםעריכה

 • ביטול חוזה בעקבות הפרתו, פרסומי הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות (1993)
 • קניין, כרך א, הוצאת בורסי (1997); כרך ב, הוצאת בורסי (1999); כרך ג, הוצאת בורסי, (2006); כרך ד, הוצאת בורסי, (2007)
 • עוולות מסחריות וסודות מסחר, הוצאת נבו (2002)
 • פרשנות הקודכס האזרחי החדש (כרך א), הוצאת בורסי, (2005)
 • Israeli Commercial Law in International Encyclopaedia of Laws (Chief Ed. R. Blanpain) 1994
 • דיני חוזים מיוחדים (כרך א), הוצאת בורסי (2008)
 • דיני המחאת חיובים (הוצאת נבו, 2018)

פרקים בספריםעריכה

10ב. "ריבוי נושים" בספר דיני החיובים (חלק כללי) (ד' פרידמן עורך) (98 ע'), (1994).

11. M. Deutch Property Law, in Introduction to the Law of Israel (1995) ed. by A. Shapira & Keren De Witt, 159-174

מאמריםעריכה

12. "השלמת פרטים בחוזה מקרקעין" עיוני משפט, ז: 248-254 (1979).

13. "מומנט ההנהגה בתפקוד השיפוטי הקולגיאלי של בית המשפט העליון" עיוני משפט, טו: 167-187 (1990).

14. דיני הערבות הכלליים - קושיות, מגמות והרפורמה המוצעת משפטים, כב: 93-113 (1992).

15. "סיכול חוזה מחמת מעשי איבה" משפט וצבא, יא-יב: 11-35 (1992).

16. הערך "חוזים", ספר השנה של המשפט בישראל (פרופ' אריאל רוזן-צבי, עורך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, בשיתוף ועד מחוז ת"א של לשכת עורכי הדין) ע' 41-65 (1992).

17. קניין רוחני, ספר השנה למשפט בישראל (פרופ' אריאל רוזן-צבי, עורך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, בשיתוף ועד מחוז ת"א של לשכת עורכי הדין) ע' 469-479 (1992).

18. "המפיץ הבלעדי והגנת המוניטין" משפטים, כ: 525-560 (1991).

19. "על מסוימות החוזה העסקי" עיוני משפט, טז: 337-367 (1991).

20. "החוזה הכפוי והחופש מהתקשרות בחוזה" עיוני משפט, טז: 35-64 (1991).

21. "נבצרות ההשבה והשלכותיה על הזכות לביטול חוזה בעקבות הפרתו" מחקרי משפט, ט: 257-271 (1991).

22. הערך "חוזים" ספר השנה למשפט בישראל, (תשנ"ב-ג) 105-141.

23. "ריבוי נושים - תחילתו של עיון" הפרקליט, מא 75-92 (1994).

24. "פומביות הקניין, חופש הקניין ותאימות השיטה - הצורך במודל וקווים לעיצובו" משפטים, כג 257-310 (1994).

25. "תום לב בשימוש בזכויות - קווים אדומים לתחולת העקרון?" עיוני משפט, יח 261-278 (1994).

26. "על "גנים" משפטיים והתחרות דינים: לסוגיית היחס בין דיני חוזים לדיני עשיית עושר" עיוני משפט, יח 557-590 (1994).

27. Between Contract and Restitution - The Proper Protection of Distributors in Light of Recent Developments in Israeli Law, 27 Int'l L. 929-1011 1993.

28. Reliance Damages Stemming from Breach of Contract, 99 Commercial L.J. 446-463, 1995

29. "Constitutional Protection of Obligatory Rights as "Property", 14 Tel Aviv Studies in Law 996

30. הערך "חוזים" ספר השנה למשפט בישראל (תשנ"ו) (1996), 167-214.

31. Computer Legislation: Israel's New Codified Approach, 24 The John Marshall J. of Computer & Information Law 461 1996

32. The Property Concept of Trade Secrets in Anglo-American Law: An Ongoing Debate, 31 U. of Richmond Law Review (1997) 313-369

33. "הנדסת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי – הצעת מבנה" משפטים, כט 587-621 (1998)

34. "הקניין כתווית? על תחרות זכויות ופורמליזם" הפרקליט, מג 302-323 (1998)

35. "חקיקת מחשבים בישראל" עיוני משפט, כב 427-460 (1999)

36. "חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט – 1999 – הגינות בתחרות וסודות מסחר" הפרקליט, מה 128-166 (2000)

37. "נפילתה (?) ועלייתה של הזכות שביושר במשפט הישראלי – המשפט בעקבות המציאות" עיוני משפט, כד 313-368 (2000)

38. "הנטל לרישום הערת אזהרה- הלכת גנז והשלכותיה" הפרקליט מז 181 (2003)

39. Unfair Competition and the 'Misappropriation Doctrine'- A Renewed Analysis, 48 St. Louis U. Law Journal 2004 503

40. "דיני השכירות לאור הקודכס האזרחי" הפרקליט מח 265 ( 2004)

41. "דיני הבניה והנטיעה במקרקעי הזולת על-פי הקודכס האזרחי" מקרקעין ד 17 (2005)

42. "על בשורת הקודיפיקציה וחלק הנכסים בקודכס" משפטים לו 289(2007)

43. חוק המחשבים במבחן העתים - זווית המבט של מציע החוק, שערי משפט ד 257 (2006)

44. דיני בתים משותפים והקודכס- לקראת הרחבת המימד הקומונלי, משפט ועסקים ד', 2006

45. הרוויזיה של דין המתנה בקודכס, משפט ועסקים ד', 2006

מחקרים והצעות חקיקהעריכה

46. תרופות בגין הפרת חיובים שבדין מחקר והצעה, הוגש לוועדת קודיפיקציה של המשפט האזרחי, בראשות נשיא בית-המשפט העליון, פרופ' אהרן ברק (1993), 17 ע'.

47. ההפרה הצפויה וסעד ההשעייה הוגש לוועדת קודיפיקציה של המשפט האזרחי, בראשות נשיא בית-המשפט העליון, פרופ' אהרן ברק (1993), 17 ע'.

48. תחרות זכויות הוגש לוועדת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי, בראשות נשיא בית-המשפט העליון, פרופ' אהרן ברק (1991), 51 ע'.

49. חמרים מסוכנים - אחריות בנזיקין ותגמולים מדינתיים הוגש למשרד המשפטים, לפי הזמנת המשרד: (1993), 29 ע'.

50. אחריות עובדי ציבור בנזיקין הוגש למשרד המשפטים, לפי הזמנת המשרד: (1993), 29 ע'

51. חוק המחשבים מחקר והצעת תזכיר חוק, הוגש למשרד המשפטים, לפי הזמנת המשרד: (1990), 80 ע'.

52. עסקאות ליסינג מחקר והצעה, הוגש למשרד המשפטים, לפי הזמנת המשרד (1995).

53. מבנה הקודכס הוגש לוועדת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי, בראשות נשיא בית-המשפט העליון, פרופ' אהרן ברק (1996).

54. חוק חוזה הביטוח הצעות לתיקוני חקיקה (בליווי דברי הסבר, הוגש למשרד המשפטים, לפי הזמנת המשרד (1993).

55. תרופות בגין הפרת חיוב (חיובים חוזיים, נזיקיים, ואחרים) הצעת חוק ודברי הסבר, הוגש לוועדת קודיפיקציה בראשות נשיא בית-המשפט העליון, פרופ' אהרן ברק (1992).

56. חוק נזיקין הצעת חוק חדש ודברי הסבר, הוגש לוועדת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי, בראשות נשיא בית המשפט העליון, פרופ' אהרן ברק (1991).

57. קודכס האזרחי (הצעות נוסח לקודכס- גרסאות מתקדמות) הוגשו לוועדת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי, בראשות נשיא בית-המשפט העליון, פרופ' אהרון ברק (1994 ואילך).

58. הצעת חוק לאיסור תחרות בלתי הוגנת (1994) תזכיר הצעת חוק (התזכיר הפך להצעת חוק שהוגשה מטעם משרד המשפטים לכנסת).

59. שכירות נכסים הצעה ודברי הסבר הוגש לוועדת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי, בראשות נשיא בית המשפט העליון, פרופ' אהרן ברק (1995).

60. ריבוי חייבים ונושים מחקר והצעה לפרק הקודיפיקציה האזרחית - הוגש לוועדת הקודיפיקציה בראשות נשיא בית המשפט העליון, פרופ' אהרן ברק (1996).

61. דיני הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מחקר השוואתי - הוגש לקרן המחקר שליד איגוד חברות הביטוח (2006)

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה