רשימת קולות: he DWalden Test Election Foobar

מכל בעלי זכות ההצבעה, הצביעו 0.

בסך הכול היו 0 קולות. מתוך אלה, 0 נזרקו כי המצביע הצביע שוב ו־0 נמחקו.

הצגת פריטים בדף
תאריך שם תחום
ללא תוצאות