תרגום: II Poll for favorite fruit candidate

הבחירות האלה צריכות להיות מוגדרות באתר vote.wikimedia.org