תרגום: DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list

הבחירות האלה צריכות להיות מוגדרות באתר vote.wikimedia.org